Da li je potreban zeleni karton iz Crne Gore za Grčku?

Osim vozače dozvole i pasoša, prilikom putovanja autom u Grčku često se postavlja pitanje da li je potreban zeleni karton. U nastavku objašnjavamo da li je zeleni karton potreban vozilima iz Crne Gore prilikom odlaska u Grčku.

Više o zelenom kartonu pročitajte u kompletnom vodiču: Šta je zeleni karton?

SADRŽAJ:

Ukinuta obaveza zelenog kartona za Grčku

Budući da je ukunuta obaveza provjere zelenog karton na granici sa Grčkom za očekivati je da je prolaz omogućen u oba smjera bez kontrole kartona. 

Imajte na umu, ako putujete preko Sjeverna Makedonije da provjerite ovdje da li je potreban zeleni karton. 

Grčka je u Podsistemu

Kako je Grčka članica Podsistema zelenih kartona, crnogorska vozila ne moraju imati zeleni karton da bi ušla u ovu zemlju od 2021 godine. Grčke vlasti su uskladile pravila sa ostalim članicama ovog sistema.

Nema provjere na granici

Ne vrši se kontrola niti zahtijeva zeleni karton na grčkoj granici kada ulaze vozila iz Crne Gore. Svi prelaze granicu bez ovog dokumenta.

Povezani tekstovi:

Olakšan međusobni saobraćaj

To važi i obrnuto – grčkim vozilima nije potreban zeleni karton za dolazak u Crnu Goru. Ukinuta je obaveza u međusobnom saobraćaju dviju država.

Zaključak: Zeleni karton za Grčku

Zeleni karton nije neophodan za ulazak vozila iz Crne Gore u Grčku, niti iz Grčke u Crnu Goru. Obje države su u Podsistemu zelenih kartona gdje su ukinute provjere ovog dokumenta. Time je olakšano međusobno putovanje automobilom.

Da li je potreban zeleni karton iz Crne Gore za Makedoniju?

Prilikom putovanja automobilom u inostranstvo, važno je biti upoznat sa pravilima o zelenim kartonima kako bismo izbjegli probleme. U nastavku provjeravamo da li je potreban zeleni karton iz Crne Gore za odlazak u Makedoniju.

SADRŽAJ:

Šta zeleni karton pokriva?

Zeleni karton predstavlja osiguranje od autoodgovornosti u međunarodnom saobraćaju, koje pokriva štete učinjene drugim vozilima.

Sjeverna Makedonija nije u Podsistemu zelenih kartona

Nažalost Sjeverna Makedonija još uvijek nije u podsistemu zelenih kartona svijeta.

Makedonija van Podsistema zelenih kartona

Kako Makedonija nije članica Podsistema, crnogorska vozila i dalje moraju imati zeleni karton da bi ušla u ovu zemlju. Makedonija nije uskladila svoja pravila sa većinom evropskih država.

Povezani tekstovi:

Kontrola zelenih kartona na granici

Na graničnim prelazima između Crne Gore i Makedonije i dalje se vrši kontrola i traži zeleni karton. Bez ovog dokumenta, ulazak u Sjevernu Makedoniju neće biti dozvoljen.

Cijene zelenog kartona na granici sa Makedonijom

Zeleni karton košta 20 EUR, ako ga izvadite kod osiguravajućeg društva. Međutim, ako se nađete na granici sa Makedonijom bez zelenog kartona, ona će vas koštati više. 

Tipičan primjer je putovanje od 3 dana kroz Makedoniju za koje ćete morati da izdvojite 20 EUR za zeleni karton, prilikom kupovine na granici. 

Imajte na umu da će karton važiti samo 3 dana, dok karton koji izvadite u Crnoj Gori košta 20 EUR za godinu dana. 

Ako planirate putovanje u Makedoniju možda će vas zanimati:

Zaključak: Zeleni karton za Makedoniju

Za razliku od većine evropskih zemalja, Makedonija i dalje zahtijeva zeleni karton za vozila iz Crne Gore. Kontroliše se na granici, tako da ga je obavezno imati kako bismo ušli u ovu zemlju.

Da li je potreban zeleni karton iz Crne Gore za BiH?

BiH je jedan od najposjećenijih destinacija za crnogorce. Redovni su izleti do Trebinja i Sarajeva automobilom, jer su udaljeni svega par sati vožnje. Prilikom prelaska granice automobilom, zeleni karton je bio neizostavan dokument. 

Međutim, u došlo je do određenih promjena. U nastavku provjeravamo da li je i dalje potreban zeleni karton iz Crne Gore za ulazak u Bosnu i Hercegovinu.

SADRŽAJ:

Šta predstavlja zeleni karton?

Zeleni karton je međunarodno važeće osiguranje od autoodgovornosti, koje pokriva štete nastale u inostranstvu. Polisa zelenog kartona se izdaje uz standardno osiguranje vozila.

Možda vas interesuje:

Podsistem zelenih kartona

Crna Gora je od 2021. godine članica Podsistema zelenih kartona, koji obuhvata većinu evropskih zemalja. U tim državama je ukinuta potreba za zelenim kartonom.

Povezani tekstovi:

Promjene na granici sa Bosnom i Hercegovinom

BiH je takođe u Podsistemu

Bosna i Hercegovina je takođe članica Podsistema zelenih kartona, zbog čega je ukinuta obaveza posjedovanja zelenog kartona pri ulasku iz Crne Gore. Vlasti BiH su uskladile svoja pravila sa ostalim članicama.

Nema zahtjeva za zelenim kartonom za BiH

Na granici između Crne Gore i BiH se više ne zahtijeva i ne kontroliše zeleni karton. Sva vozila registrovana u Crnoj Gori mogu slobodno ući u Bosnu i Hercegovinu bez ovog dokumenta.

Olakšan međusobni saobraćaj

Ovo olakšanje važi u oba smjera, tako da ni vozilima iz BiH nije potreban zeleni karton za ulazak u Crnu Goru. U međusobnom saobraćaju dvije zemlje Crne Gore i BiH, zeleni karton više nije obavezan.

Zaključak: Zeleni karton za Bosnu

Zeleni karton nije neophodan prilikom ulaska vozila iz Crne Gore u BiH i obrnuto. Obje države su članice Podsistema zelenih kartona gdje su ukinute provjere ovog dokumenta na granicama. Time je olakšano međusobno putovanje automobilom.

Da li je potreban zeleni karton iz Crne Gore za Hrvatsku?

Kretanje automobilom kroz EU podrazumijeva poznavanje pravila o zelenim kartonima. U nastavku ćemo objasniti da li je potreban zeleni karton iz Crne Gore prilikom odlaska u Hrvatsku automobilom.

SADRŽAJ:

Šta je zeleni karton?

Zeleni karton predstavlja međunarodno važeće osiguranje od autoodgovornosti, koje pokriva štete u inostranstvu. Izdaje se uz standardnu polisu osiguranja vozila.

Podsistem zelenih kartona

Od 2021. godine Crna Gora je punopravna članica Podsistema zelenih kartona, koji obuhvata većinu evropskih država. U tim zemljama crnogorska vozila ne trebaju posjedovati zeleni karton.

Povezani tekstovi:

Ukinuta kontrola zelenih kartona u Hrvatskoj

Kako je Hrvatska članica Podsistema zelenih kartona, crnogorska vozila ne moraju imati zeleni karton prilikom ulaska u ovu zemlju. Hrvatske vlasti su ukinule provjeru ovog dokumenta na granici.

Nema zahtjeva za zelenim kartonom

Na graničnim prelazima između Crne Gore i Hrvatske se više ne vrši provjera postojanja zelenog kartona. Sva crnogorska vozila mogu ući u Hrvatsku i bez ovog dokumenta. Dovoljno je da priložite pasoš i vozačku dozvolu

Olakšano putovanje između Hrvatske i Crne Gore

Ovo važi u oba smjera – hrvatska vozila takođe ne trebaju zeleni karton za ulazak u Crnu Goru. Kontrole zelenih kartona su ukinute u međusobnom saobraćaju dvije države. Time je olakšano putovanje automobilom.

Pročitajte više:

Upravljanje tuđim vozilom iz Crne Gore u Hrvatsku

Ukoliko u Hrvatsku ulazimo vozilom koje nije vaše, morate imati ovlašćenje vlasnika i kopiju njegove vozačke dozvole. Ovlašćenje ne mora biti prevedeno hrvatski jezik.

Zaključak: Zeleni karton za Hrvatsku

Zeleni karton nije potreban za ulazak crnogorskih vozila u Hrvatsku, niti hrvatskih vozila u Crnu Goru

Obje države su članice Podsistema zelenih kartona gdje su ukinute provjere ovog dokumenta na granicama. Putovanje je olakšano u međusobnom saobraćaju dvije susjedne zemlje.

Da li je potreban zeleni karton iz Crne Gore za Albaniju?

Ako planirate da putujete automobilom u Albaniju, osim da ponesete pasoš i vozačku dozvolu, važno je znati pravila o zelenim kartonima kako bismo izbjegli neprijatnosti na granici. 

U ovom tekstu objasnićemo da li je potreban zeleni karton iz Crne Gore za ulazak u Albaniju.

SADRŽAJ:

Šta je zeleni karton?

Zeleni karton predstavlja međunarodno važeće osiguranje od autoodgovornosti. On pokriva štete koje naše vozilo može napraviti u inostranstvu. Zeleni karton izdaje osiguravajuće društvo sa kojim ste zaključili polisu osiguranja.

Države članice i nečlanice Podsistema zelenih kartona

Od 2021. godine Crna Gora je postala članica Podsistema zelenih kartona, koji obuhvata većinu evropskih zemalja. To znači da u tim državama crnogorska vozila ne trebaju posjedovati zeleni karton. Međutim, postoje i nečlanice Podsistema gdje je zeleni karton i dalje obavezan.

Ako planirate putovanje u inostranstvo možda će vas zanimati:

Da li je zeleni karton potreban za Albaniju?

Albanija nije članica Podsistema zelenih kartona, što znači da je zeleni karton neophodan prilikom ulaska u ovu zemlju za crnogorske državljane

Za razliku od većine evropskih država, Albanija još uvijek zahtijeva ovaj dokument na svojim granicama.

Kontrola zelenih kartona na granici Albanije

Kontrola zelenih kartona se vrši na svim graničnim prelazima između Crne Gore i Albanije. Svako crnogorsko vozilo mora imati važeći zeleni karton da bi ušlo u Albaniju. 

Ukoliko nemamo ovaj dokument, ulazak neće biti dozvoljen.

Zeleni karton je obavezan za Albaniju

Bez zelenog kartona, ulazak u Albaniju nije moguć i vozilo će biti vraćeno sa granice. 

Carinski službenici strogo kontrolišu postojanje zelenog kartona i ne prave izuzetke. Zato je veoma važno pobrinuti se da imamo važeći zeleni karton prije polaska na put.

Povezani tekstovi:

Cijena zelenog kartona za Albaniju

Cijena zelenog kartona je 20 eura za godinu dana. Potrebno je produžavati polisu na vrijeme kako ne biste ostali bez pokrića tokom putovanja. Zeleni karton možemo izvaditi i samo za period putovanja.

Upravljanje tuđim vozilom u Albaniji

Ukoliko u Albaniju ulazimo vozilom koje nije naše, obavezno je imati ovlašćenje vlasnika vozila da možemo njime upravljati. Ovo ovlašćenje mora biti prevedeno na albanski jezik i ovjereno kod notara

Takođe je neophodno imati zeleni karton izdat na ime vlasnika vozila i polisu osiguranja.

Ulazak u Albaniju uz ličnu kartu ili pasoš

Za ulazak u Albaniju crnogorskim državljanima dovoljno je posjedovati važeću ličnu kartu ili pasoš. Ne zahtijeva se viza za državljane Crne Gore. Lična karta ili pasoš se kontrolišu prilikom prelaska granice.

Zaključak: Zeleni karton za Albaniju

Putovanje u Albaniju automobilom crnogorskih registarskih oznaka zahtijeva posjedovanje zelenog kartona. 

Ovo je zbog toga što Albanija nije u Podsistemu zelenih kartona gdje je ukinuta obaveza ovog dokumenta. Kontrole postoje na granici, tako da svako vozilo mora imati zeleni karton kako bi ušlo u Albaniju.

Šta je zeleni karton i gdje se vadi?

Pored vozačke dozvole, zeleni karton je jedan od najvažnijih dokumenata potrebnih za putovanje automobilom u inostranstvo. On predstavlja međunarodno osiguranje vozila i dokaz je da je vaše vozilo adekvatno osigurano za putovanje van granica matične zemlje.

SADRŽAJ:

Gdje treba izvaditi zeleni karton?

Zeleni karton se izdaje u osiguravajućim društvima, odnosno kod osiguravača kod kojih imate osiguran vaš automobil

Da biste dobili zeleni karton, potrebno je da imate važeću polisu obaveznog osiguranja autoodgovornosti

Zeleni karton možete dobiti odmah nakon izdavanja polise osiguranja ili naknadno, ako vam zatreba za putovanje u inostranstvo.

Važno je naglasiti da zeleni karton važi samo u periodu važenja same polise obaveznog osiguranja vozila. Dakle, ako vam ističe polisa osiguranje za 2 mjeseca, zeleni karton će takođe važiti samo 2 mjeseca.

Šta je zeleni karton i dje se može izvaditi u Crnoj Gori
Primjer zelenog karton sa polisom osiguranja

Naknadno izdavanje zelenog kartona?

Postupak naknadnog izdavanja zelenog kartona je vrlo jednostavan i brz. Dovoljno je da odete lično ili pošaljete nekoga u ime vaše sa punomoćjem u osiguravajuće društvo gdje imate ugovoreno obavezno osiguranje vozila. 

Tu ćete popuniti kratak formular sa osnovnim podacima o vozilu i periodu trajanja putovanja. Zatim će vam izdati zeleni karton koji u sebi sadrži sve neophodne informacije.

Cijeli proces izdavanja zelenog kartona obično traje svega 15 minuta.

Imajte na umu da osiguravajuće kuće, firme za tehničke preglede i posrednici u osiguranju ne rade nedjeljom. Ako se zaputite na put u nedjelju, a nemate zeleni karton, moraćete da ga kupite na granici.

Povezani tekstovi: 

Kako izgleda zeleni karton?

Zeleni karton ima jednostavan i prepoznatljiv izgled. Štampan je na zelenoj podlozi. Sadrži važne podatke o vlasniku vozila, registraciji, periodu važenja osiguranja i regijama koje pokriva osiguranje.

U gornjem dijelu piše „Zeleni karton“ na crnogorskom i engleskom jeziku. Ispod toga nalaze se podaci o osiguraniku, marki i registraciji vozila. 

U sredini je naveden period važenja, dok se u donjem dijelu nalazi pečat osiguravajućeg društva i potpis ovlašćenog lica.

Zeleni karton morate imati u originalu u vozilu, kako biste ga mogli pokazati na granici ili u slučaju kontrole.

Ako planirate putovanje u inostranstvo možda će vas zanimati:

Gdje je potreban zeleni karton?

Zeleni karton je obavezan kada sa svojim vozilom putujete u inostranstvo. On služi kao dokaz da je vaše vozilo adekvatno osigurano za putovanje van Crne Gore.

Bez zelenog kartona nećete moći da uđete u neke od zemalja regiona ili dalje. Provjerite da li vam je potreban zeleni karton za:

Koliko košta zeleni karton?

Cijene zelenog kartona za putnička vozila u Crnoj Gori iznosi 20 EUR.

Ostale detalje i plaćanje možete provjeriti sa vašom osiguravajućom kućnom. 

Koliko košta zeleni karton na granici?

Iako je moguće kupiti zeleni karton i na samoj granici prilikom ulaska u zemlju, ovo se ne preporučuje. Zeleni karton na granici je uvijek značajno skuplji nego kad se izvadi unaprijed u Crnoj Gori.

Cijene na granici mogu ići i do trostruko veće u odnosu na cijene u osiguravajućim kućama. Zato je najbolje izvaditi zeleni karton prije polaska na put kako biste izbjegli visoke troškove na granici.

Na primjer, cijena zelenog kartona za 3 dana vožnje u Bosni i Hercegovini će vas koštati 15 EUR.Ovaj detaljan vodič trebao bi da vam pruži sve što trebate znati o zelenom kartonu – šta je, gdje i kako se izdaje, koliko košta itd. Ako planirate putovanje u inostranstvo, obavezno izvadite zeleni karton na vrijeme i izbjegnite neprijatnosti na putovanju automobilom.

Kupovina automobila na lizing ili kredit: Koji je najbolji izbor?

Ko ne bi htio da vozi novi automobil? Pa svako ima želju da sjedne u “gajnc” novog četvorotočkaša i osjeti “fabrički” miris auta. Ali, danas nije lako kupiti novi automobil za gotovinu. Zato mnogi pribjegavaju lizingu ili kreditu za auto. Međutim, sigurni trebate li kupiti auto na lizing ili uzeti kredit? Donošenje ispravne odluke može biti teško jer postoje prednosti i mane obje opcije. 

U ovom tekstu razmotrit ćemo ključne razlike između lizinga za auto i kredita za auto, kao i faktore koje trebate uzeti u obzir pri donošenju odluke.

SADRŽAJ:

Lizing za auto

Lizing automobila je ugovor u kojem lizing kuća kupuje vozilo za vas, a vi plaćate mjesečne rate kako biste ga koristili. Na kraju lizing ugovora, možete odlučiti hoćete li vratiti auto i uzeti novi lizing ili kupiti auto za ugovorenu ostatak vrijednosti.

Postoje dvije vrste lizinga za automobilefinansijski i operativni. Kod financijskog lizinga, vi preuzimate većinu troškova i rizika vlasništva automobila. Kod operativnog lizinga, lizing kuća zadržava vlasništvo i vi jednostavno unajmljujete auto na određeno vrijeme.

Pogledajte lizing ponudu preko našeg Lizing kalkulatora.

Prednosti lizinga automobila uključuju:

 • Niže mjesečne rate u usporedbi s kreditom
 • Nema potrebe za velikim početnim pologom
 • Troškovi održavanja i servisiranja su često uključeni
 • Jednostavnije je vratiti auto i uzeti novi lizing nakon isteka ugovora

Nedostaci lizinga automobila:

 • Morate vratiti auto na kraju ugovora, osim ako ga ne otkupite
 • Kašnjenje s plaćanjem rata može dovesti do oduzimanja automobila
 • Obično se plaćaju dodatne naknade, kao što je naknada za obradu zahtjeva

Preporučeno za čitanje:

Kupovina automobila na lizing ili kredit: Koji je najbolji izbor?

Kredit za auto

Kredit za kupovinu automobila funkcioniše slično kao i svaki drugi kredit – posuđujete novac od banke ili mikro kreditne institucije i otplaćujete taj iznos u mjesečnim ratama. Razlika je u tome što je novac namijenjen isključivo za kupovinu određenog vozila.

Uradite obračun preko kalkulatora kredita.

Možda vas interesuje: Šta je Euribor i kako utiče na vašu kamatnu stopu

Prednosti kredita za auto uključuju:

 • Postajete vlasnik automobila čim ga kupite
 • Na kraju otplate kredita, auto je u potpunosti vaš
 • Kamate su obično niže nego kod lizinga
 • Možete prodavati, mijenjati ili zadržati automobil bez ograničenja

Nedostaci kredita za kupovinu automobila:

 • Zahtijeva veći početni polog, obično 20% cijene automobila
 • Ako ne možete otplaćivati rate, banka može oduzeti auto
 • Morate otplatiti cjelokupni iznos kredita bez obzira želite li zadržati auto ili ne

Kreirajte lizing ponudu preko lizing kalkulatora potpuno besplatno:

Tržište lizinga i kredita za automobile u Srbiji i Crnoj Gori

Prema podacima Udruženja lizing kompanija Srbije, u 2021. godini je realizovano preko 9.500 ugovora o finansijskom lizingu vozila u Srbiji u ukupnoj vrijednosti od 120 miliona evra. 

Najtraženiji su bili mali gradski automobili, dok je prosječna vrijednost ugovora o lizingu iznosila 12.500 evra. Kamatne stope na lizing automobile se kreću između 3% i 8%, u zavisnosti od učešća, roka otplate i kreditnog rejtinga.

U Crnoj Gori je u 2021. godini realizovano preko 1.100 ugovora o finansijskom lizingu vozila ukupne vrijednosti 17 miliona eura. Najzastupljeniji model lizinga je finansiranje putničkih automobila, a kamatne stope se uglavnom kreću između 3% i 7%.

Što se tiče kredita, u Srbiji je tokom 2021. odobreno preko 190.000 gotovinskih kredita za kupovinu automobila u ukupnom iznosu većem od 450 miliona evra. Kamatne stope na auto kredite uglavnom se kreću od 2% do 5% godišnje. 

U Crnoj Gori je tokom 2021. plasirano oko 6.500 auto kredita ukupne vrijednosti veće od 40 miliona eura, uz kamate od 3% do 8%.

Kada se uporede lizing i kredit, lizing obično ima niže kamatne stope ali zato zahtijeva veće učešće od 20-30%. Za kredit su potrebni manji ulog i niža rata, ali su zato kamate nešto više. U oba slučaja potrebno je dobro proučiti ponudu banaka i lizing kuća kako bi se pronašli najpovoljniji uslovi.

Ključni faktori za donošenje odluke

Prilikom odlučivanja između lizinga i kredita za auto, razmislite o sljedećem stvari da bi napravili pravi izbor:

 • Koliko dugo planirate voziti automobil? Ako želite češće mijenjati automobile, lizing može biti bolja opcija.
 • Možete li priuštiti veliki početni polog? Ako ne, lizing vam omogućava automobile s nižim ili nikakvim početnim ulogom.
 • Koje su vam važnije – niže mjesečne rate ili vlasništvo nad automobilom? Lizing ima niže mjesečne rate, ali s kreditom ste vlasnik auta.
 • Koliko vam je važna mobilnost i fleksibilnost? Lizing omogućava lakšu zamjenu automobila nakon isteka ugovora.
 • Koji model financiranja vam više odgovara? Provjerite detalje ugovora i odaberite onaj koji vam najbolje odgovara.

Lizing za automobile ili kredit?

I lizing za automobile i kredit imaju svoje prednosti i mane pri kupovini novog automobila. Razmislite o svojim financijskim mogućnostima, planovima vezanim uz automobil i osobnim sklonostima kako biste odlučili što vam najbolje odgovara. 

Budite spremni pregovarati o pojedinostima ugovora kako biste dobili najpovoljnije uvjete. Uz pažljivo planiranje, i lizing i kredit za auto vam mogu omogućiti vožnju novog vozila.

Povezano:

Operativni ili Finansijski lizing za automobile?

Kupovina automobila je velika investicija, a mnogi ljudi se odlučuju za lizing umjesto gotovinske kupovine. Postoje dvije glavne vrste lizinga za automobile – operativni i finansijski. Koja vrsta je bolja za vas? 

U ovom tekstu ćemo objasniti ključne razlike između operativnog i finansijskog lizinga za vozila.

SADRŽAJ:

Šta je lizing za auta?

Lizing za automobile je dugoročni ugovor između kupca i lizing kompanije. Umjesto da kupac odmah plati punu cijenu vozila, on plaća manji početni depozit i zatim mjesečne rate tokom određenog perioda (obično 2-10 godina). Na kraju perioda lizinga, kupac može vratiti auto i uzeti novi lizing ili otkupiti vozilo za ostatak vrijednosti.

Lizing omogućava ljudima da voze novo vozilo bez velikog početnog ulaganja. Međutim, lizing nije isto što i kredit – kod lizinga, lizing kompanija zadržava pravno vlasništvo nad vozilom tokom trajanja ugovora.

Razlike između finansijskog i operativnog lizinga za vozila

Iako oba tipa lizinga omogućavaju korišćenje vozila uz mjesečne rate, postoje važne razlike:

Finansijski lizing – Kod ovog lizinga, kupac plaća amortizaciju vozila tokom trajanja ugovora, tako da na kraju postaje vlasnik. Ovo je sličnije kreditu, s tim da lizing kompanija zadržava vlasništvo dok se vozilo ne otkupi.

Operativni lizing – Ovdje kupac samo plaća za korištenje vozila tokom lizing perioda. Na kraju ugovora, vozilo se vraća lizing kompaniji. Kupac ne stiče vlasništvo niti plaća amortizaciju.

Preporučeno za čitanje:

Koji je bolji lizing, operativni ili finansijski?

Da li je bolji finansijski ili operativni lizing zavisi od vaših potreba:

Finansijski lizing je bolji ako želite posjedovati vozilo dugoročno. Nakon otplate dobijate vlasništvo, iako plaćate veće rate zbog amortizacije. Poreski tretman je sličan kao kod kredita.

Operativni lizing je fleksibilniji jer ne morate brinuti o prodaji vozila. Dobro je ako želite mijenjati automobile svakih nekoliko godina. Međutim, na kraju nemate imovinu i plaćate više dugoročno.

Prema istraživanju iz 2019., čak 78% lizinga automobila u SAD su operativni lizing. Međutim, finansijski lizing je u porastu i sada čini 22% tržišta.

Možda vas interesuje: Šta je Euribor i kako utiče na vašu kamatnu stopu

Obaveze kupca kod operativnog i finansijskog lizinga

Kod oba tipa lizinga, kupac mora:

 • Plaćati mjesečne lizing rate na vrijeme
 • Održavati vozilo prema uputstvima proizvođača
 • Obavljati redovne servise
 • Imati kasko osiguranje

Dodatne obaveze kod operativnog lizinga:

 • Ograničen godišnji broj kilometara
 • Vraćanje vozila u dogovorenom stanju na kraju lizinga
 • Plaćanje prekoračenja kilometara i oštećenja

Kod finansijskog lizinga kupac preuzima troškove registrovanja vozila i na kraju postaje vlasnik.

Računovodstveni i poreski tretman lizinga za vozila

Računovodstveno, finansijski lizing se tretira kao imovina (vozilo) i obaveza (lizing). Operativni lizing je trošak perioda i ne utiče na bilans stanja.

Poreski tretman:

 • Finansijski lizing automobila – Kamate su poreski priznati rashod. Amortizacija se knjiži kao trošak.
 • Operativni lizing automobila – Lizing rate su u cijelosti poreski priznati trošak. Nema amortizacije.

Na kraju, finansijski ili operativni lizing?

Kod kupovine automobila, finansijski lizing vodi ka vlasništvu dok operativni pruža veću fleksibilnost. Finansijski lizing je sličniji kreditu i ima poresku amortizaciju, dok je operativni lizing operativni trošak bez dugoročne imovine. 

Vrsta lizinga koja vam najviše odgovara zavisi od vaših finansijskih mogućnosti i potreba vezanih za vozilo. Razmislite o prednostima i nedostacima svake opcije prije nego što se odlučite za lizing vašeg sljedećeg automobila.

Šta je lizing za auto i kako funcioniše?

U ovom tekstu objašnjavamo zanimljiv načinu kupovine automobilalizingu. Znam da mnogi od vas razmišljaju o tome da uzmu novi auto, ali nisu sigurni da li da ga kupe ili uzmu na lizing

Pa da vidimo šta je zapravo taj lizing za auto i kako sve to funkcioniše.

SADRŽAJ:

Šta je lizing za auto?

Lizing za auto je u suštini finansijski aranžman u kojem lizing kompanija kupuje automobil koji vama treba, a onda vam daje taj auto na korištenje uz plaćanje mesečnih rata. Znači, vi ne kupujete auto direktno, već ga iznajmljujete od lizing kompanije.

Šta je lizing za auto i kako funcioniše?

Ko su tri ključna učesnika u lizingu za auto?

U ovom aranžmanu ključna su tri učesnika – vi kao kupac odnosno zakupac, lizing kompanija i prodavac automobila. Lizing kompanija kupuje auto od prodavca, a onda vama daje na korištenje taj isti auto.

Ako razmišljaš o lizingu pročitaj i ovo obavezno: Operativni ili Finansijski lizing za automobile?

Šta je kapara u kontekstu lizinga za auto?

Kada ugovarate lizing, obično je potrebno da položite neki iznos kapare, kao vrstu sigurnosti ili depozita. To može biti oko 20% od ukupne vrijednosti automobila. Kapara služi kao garancija da ćete zaista preuzeti vozilo po dogovorenom lizing ugovoru.

Izračunajte vašu lizing ponudu preko našeg jednostavnog kalkulatora:

Kako se naziva osoba koja iznajmljuje automobil putem lizinga?

Umjesto kupca, u lizingu se koristi termin zakupac ili korisnik lizinga. Dakle, vi ste zakupac jer ne kupujete auto direktno, već ga unajmljujete od lizing kompanije.

Ko je vlasnik automobila tokom perioda lizing ugovora?

Iako vi vozite i koristite automobil, pravni vlasnik je zapravo lizing kompanija. Tek kada se lizing ugovor privede kraju i isplate sve rate, vi postajete vlasnik vozila. Do tada, vlasništvo je na strani lizing kompanije.

Preporučeno za čitanje:

Šta se dešava nakon isteka lizing ugovora?

Kada se pri kraju lizing perioda isplate sve ugovorene rate, automobil prelazi u vaše vlasništvo i postajete njegov pravni vlasnik. Možete i vratiti auto lizing kompaniji i uzeti novi model, ako vam odgovara.

Možda vas interesuje: Šta je Euribor i kako utiče na vašu kamatnu stopu

Kako se obično plaćaju mjesečne rate u lizingu za vozila?

Uglavnom se rate plaćaju putem automatskog bankovnog transfera svakog meseca u utvrđenom iznosu. Lizing kompanija šalje uplatnice, a vi samo osigurate novac na računu. Jednostavno i bez poteškoća oko plaćanja.

Da li je lizing za auto oblik dugoročnog ili kratkoročnog finansijskog aranžmana?

Lizing automobila spada u dugoročne finansijske aranžmane, koji obično traju od 2 do 10 godina u zavisnosti od iznosa i uslova. Znači nije nešto kratkoročno i računajte na redovna mjesečna opterećenja u vidu rata.

Kako se naziva situacija kada kupac premaši dogovorenu kilometražu tokom lizing ugovora?

Ako prevozite više kilometara nego što je dogovoreno ugovorom, to se zove prekoračenje kilometraže. U tom slučaju se plaća dodatna naknada lizing kompaniji. Zato vodite računa o tome.

Koji su glavni benefiti lizinga za auto u poređenju sa kupovinom vozila?

Neki od benefita u odnosu na kupovinu uz kredit su niži troškovi nego kod kupovine, lakša zamjena i ažuriranje vozila svakih par godina, manji porezi, manja početna rata nego kod kredita i slično. Nema puno minusa, osim što niste direktno vlasnik.

Ukratko sam vam objasnio šta je i kako funkcioniše lizing automobila. Nadam se da vam je sad malo jasnije kako sve to ide. Ako imate dodatnih pitanja, slobodno mi se javite u komentarima.

POVEZANO:

Rent a car u Crnoj Gori 2023 – sve što treba da znate

Crna Gora je prelijepa zemlja koja se nalazi na Balkanu, poznata po svojoj zadivljujućoj obali, plažama, krševitim planinama i šarmantnim starim gradovima.

Dok je javni prevoz dostupan i ponekad nepouzdan, rent a car Podgorica je odličan način da istražite zemlju vlastitim tempom i vidite sve njene skrivene dragulje.

Međutim, prije nego što krenete na put, morate znati nekoliko stvari kako biste osigurali glatko i ugodno iskustvo.

Pokrićemo sve što trebate znati o rent a car u Crnoj Gori, od zakonskih zahtjeva do najboljih kompanija za rent a car i savjeta za vožnju i uštedu.

SADRŽAJ:

Iznajmljivanje automobila u Crnoj Gori – da ili ne?

Crna Gora je zadivljujuća zemlja sa dramatičnim planinama, istorijskim gradovima i prekrasnom jadranskom obalom. Najbolji način da istražite Crnu Goru svojim tempom je rent a car.

Rent a car u Crnoj Gori
Rent a car u Crnoj Gori je sve popularniji kod turista

Dok se možete kretati autobusom, iznajmljeni automobil vam daje fleksibilnost da posjetite mjesta izvan utabanih staza i zaustavite se gdje god želite.

 Toplo preporučujem rent a car za barem dio vašeg odmora u Crnoj Gori.

Korisni tekstovi:

Koja mjesta u Crnoj Gori da istražim sa iznajmljenim autom?

Neka od najboljih mesta u Crnoj Gori koja treba posetiti sa iznajmljenim automobilom su:

 • Boka Kotorska – Ovaj zapanjujući zaljev okružen planinama savršen je za istraživanje automobilom. Možete se zaustaviti u istorijskim gradovima Kotoru, Perastu i Budvi.
 • Nacionalni park Durmitor– Neravni planinski park idealan za aktivnosti na otvorenom kao što su planinarenje, rafting i kanjoning. Iznajmljeni automobil je najlakši način za pristup stazama i vidikovcima.
 • Ulcinj – Istorijski grad na južnoj obali sa plažama, Starim gradom i ruševinama dvorca. Pristupačnije iznajmljenim automobilom nego javnim prevozom.
 • Lovćen National Park – Jedinstven krajolik i planinarenje sa zadivljujućim pogledom na zaljev. Lakši pristup putem iznajmljenog automobila.
 • Cetinje – Istorijski glavni grad Crne Gore nalazi se u planinama i ponude mnoge stvari koje treba raditi na Cetinju. Vrijedi se zaustaviti na vašem putovanju i dostupniji je iznajmljenim automobilom.

Kako iznajmiti auto u Crnoj Gori?

Jedna od najboljih lokacija je Airport Podgorica rent a car. Takođe Aerodrom Tivat, Budva, Kotor i drugi gradovi. Glavne kompanije za iznajmljivanje u Crnoj Gori su Tara-Car, Hertz, Avis, Budget i Sixt.

Rezervacijom unaprijed putem interneta dobit ćete najbolju ponudu. Očekujte da ćete platiti između 30 i 60 eura dnevno za rent a car u Crnoj Gori u zavisnosti od vrste vozila.

Osiguranje za rent a car

Prilikom rent a car u Crnoj Gori toplo preporučujem kasko osiguranje. Putevi u Crnoj Gori mogu biti uski i krivudavi, a nesreće se dešavaju. Radi mira, odaberite paket osiguranja koji uključuje pokriće za svaku štetu. Ovo je vrijedno dodatnih troškova, posebno ako se prvi put vozite u Crnoj Gori.

Odaberite automatski mjenjač kad god je to moguće

Osim ako vam je vrlo udobno voziti ručni mjenjač na planinskim putevima, preporučujem odabir automatskog vozila. Crnogorski putevi često vijugaju kroz planine, a automatski automobil će učiniti vožnju mnogo lakšom i sigurnijom.

Perast, Crna Gora, jedno mjesta za posjetiti
Perast, Crna Gora – jedno od mjesta koje možete posjetiti iznajmljenim automobilom. Foto: Nik Cvetkovic, pexels.com

Razmislite o lokacijama za preuzimanje i odvoz

Kada rezervišete svoj automobil za iznajmljivanje, razmislite o tome gde želite da počnete i da završite svoje putovanje. Možda ima smisla pokupiti auto na aerodromu kada stignete, a zatim ga ostaviti u primorskom gradu kao što jeBudva ili Kotor prije napuštanja Crne Gore. Ili možete učiniti obrnuto – pokupiti u Budvi i ostaviti na aerodromu. Odaberite lokacije preuzimanja i odlaska koje imaju najviše smisla za vaš plan puta.

Dokumenti potrebni za rent a car i legalnu vožnju u Crnoj Gori

Da biste iznajmili i vozili automobil u Crnoj Gori, trebaće vam:

 • Važeća vozačka dozvola – Crna Gora prihvata evropske, britanske i međunarodne vozačke dozvole. Ako ste izvan Evrope, trebat će vam međunarodna vozačka dozvola.
 • Pasoš – Obavezno pokupiti i ostaviti iznajmljeni automobil.
 • Dokaz o osiguranju – Vaš ugovor o najmu automobila pokazuje da ste se odlučili za sveobuhvatno osiguranje.
 • Registracija vozila – Kompanija za iznajmljivanje automobila će obezbijediti dokumente o registraciji vozila koji moraju ostati u automobilu.

Vratite iznajmljeni automobil sa punim rezervoarom

Većina iznajmljivanja automobila u Crnoj Gori zahtevaju da vratite vozilo sa najmanje pola rezervoara goriva. Napunite rezervoar u roku od 10 kilometara od vraćanja vozila kako biste izbjegli troškove za rent-a-kompaniju koja ga puni gorivom. Gorivo u Crnoj Gori košta oko 1,20 eura po litru bezolovnog.

Vraćanje vašeg iznajmljenog automobila

Odvojite najmanje 30 minuta za povratak vašeg iznajmljenog automobila u Crnoj Gori. Pregledajte automobil sa agentom za iznajmljivanje da li ima novih udubljenja ili ogrebotina kako biste bili sigurni da vam neće biti naplaćeno. Preuzmite sve uređaje za plaćanje putarine iz vozila koje ste koristili. Popunite završnu papirologiju da biste zaključili ugovor o najmu.

Rent a car i vožnja po Crnoj Gori sa djecom

Ako putujete sa decom, moraćete da obezbedite njihova auto-sedišta koja se često mogu iznajmiti od kompanije za rent a car uz dodatnu naknadu. Djeci mlađoj od 5 godina potrebno je dječje sjedište, a pomoćna sjedišta se preporučuju za djecu do 12 godina.

Kako se kretati putevima u Crnoj Gori

Crnogorski putevi su često uski, planinski putevi sa mnogo krivina. Vozite oprezno, pogotovo ako niste navikli na slične puteve. Navigacija može biti izazovna, stoga koristite GPS i unaprijed zacrtajte svoju rutu. Budite veoma oprezni u prolazu pored drugih vozila. Vozite defanzivno, pratite ograničenje brzine i pazite na životinje lutalice ili vozila koja prenoće na kolovozu.

Pravila vožnje u Crnoj Gori

 • Vozite desnom stranom ceste
 • Sigurnosni pojasevi obavezni za sve putnike
 • Ne koristite mobilni telefon tokom vožnje
 • Nulta tolerancija na alkohol i vožnju
 • Prednja svjetla moraju biti uključena danju i noću
 • Ograničenja brzine se kreću od 50 km/h u gradovima do 100 km/h na otvorenim putevima

Iskustvo vožnje u Crnoj Gori?

Vožnja u Crnoj Gori je izazovna, ali isplativa. Slijedit ćete krivudavim planinskim putevima, dijeliti uske ulice s pješacima i stokom i uživati ​​u zadivljujućim pogledima duž obale. Iako putevi i znakovi možda ne zadovoljavaju zapadne standarde, vožnja u Crnoj Gori je sama po sebi avantura i omogućava vam slobodu da otkrivate skrivene dragulje svojim tempom. Polako, vozite oprezno i ​​utopite se u ljepotu ove očaravajuće zemlje iza volana!