Polovni automobili: rast cijena u Srbiji i Crnoj Gori u 2022

Prema analizi sajta Polovni automobili, u prva četiri mjeseca ove godine cijene polovnih automobila veće su za 23 % u odnosu na isti period prošle godine. Gledajući na aktuelna dešavanja u svijetu, prodavci i kupci automobila očekuju i dalji rast, ocjenjuje ovaj sajt u svojoj analizi. 

Rast cijena polovnih automobila u prva 4 mjeseca 2022. godine je 23%.

Pandemija korona virusa već je znatno poremetila tržište automobila, a njen uticaj je i dalje prisutan i ogleda se u manjoj ponudi novih, a samim tim i polovnih vozila, ocjenjuje sajt Polovni automobili.

To se dalje odražava i na veće cijene.

“Ovakva situacija na tržištu, na kom je već prisutan poremećaj balansa ponude i potražnje, dodatno se komplikuje aktuelnim dešavanjima u Ukrajini, koja kao posledicu imaju inteziviranje već narušene ravnoteže. Naime, Rusija i Ukrajina su izuzetno važne za auto-industriju, po pitanju nabavke sirovina neophodnih za proizvodnju automobila, kao i isporuke komponenti fabrikama u drugim zemljama. Samim tim, već je došlo do poremećaja proizvodnje novih vozila, nabavke delova i komponenti, transporta, a takav trend ima velike izglede da se nastavi. Dešavanja na tržištu novih automobila usko su povezana sa dešavanjima na tržištu polovnih, gde su efekti aktuelne situacije takođe prisutni”.

Sa ciljem da utvrdi kakvi su efekti geopolitičkih dešavanja u svijetu na tržište automobila u Srbiji, sajt Polovni automobili sproveo je anketu kojom je obuhvaćeno 8436 korisnika, odnosno potencijalnih kupaca i 186 trgovaca automobilima. Pored toga, realizovana je i detaljna analiza stanja na tržištu u prva četiri mjeseca tekuće godine, koja sadrži analizu prodaje polovnih automobila, kao i analizu kretanja prosječnih cijena automobila oglašenih na sajtu.

Pročitajte još:

Uticaj rata u Ukrajini na auto-industriju

Gotovo 60% prodavaca automobila smatra da će rat u Ukrajini imati efekat na njihovo poslovanje duže od godinu dana, pokazuje analiza. Ovakva očekivanja, ističe se, svjedoče o značaju koji aktuelna globalna dešavanja imaju na automobilsku industriju širom svijeta, pa i u našoj zemlji.

“Do pada ponude polovnih automobila došlo je još uslijed pandemije, a aktuelna dešavanja u Ukrajini mogu samo dodatno da prodube ovakvu situaciju na tržištu. Ona su uzrokovala otežanu nabavku djelova i komponenti neophodnih za proizvodnju novih vozila, njihovu manju proizvodnja, a sve to se oslikava i na tržište polovnih automobila, gde je takođe prisutna manja ponuda. Tako, čak 74% prodavaca automobila očekuje pad ponude polovnih automobila uslijed otežane proizvodnje novih.

Sa druge strane, sajt navodi da je zanimljivo da više od 40% anketiranih kupaca (44,1%) ne očekuje da će aktuelna dešavanja u Ukrajini uticati na ponudu automobila, trećina njih (33,1%) očekuje pad ponude, a 22 odsto – rast.

Kada su u pitanju prodajni rezultati, čak 74 odsto anketiranih trgovaca očekuje pad prodaje, 18 odsto njih ne misli da će aktuelna situacija imati efekte na prodaju, dok svega 7,5 odsto očekuje rast prodaje usled dešavanja u Ukrajini.

“Navedene prognoze povezane su sa percepcijom prodavaca da smanjena potražnja za automobilima izazvana aktuelnim dešavanjima predstavlja najveći izazova za njihovo poslovanje. Čak 37 odsto prodavaca izdvaja upravo smanjenu potražnju kao glavni izazov sa kojim se njihovo poslovanje susreće. Pored toga, kao najveći izazov značajan broj prodavaca navodi i rast cijena polovnih automobila (22,6%), kao i pad ponude (18,3%)”, navodi sajt.

Da li kupci odustaju od kupovine polovnog automobile?

Većina trgovaca navodi da očekuje promjene u ponašanju kupaca automobila u narednom periodu.

Tako, više od polovine anketiranih prodavaca (51%) smatra da će kupci odložiti kupovinu automobila, dok gotovo 27 odsto njih navodi da veruje da će kupci odustati od kupovine uslijed geopolitičkih dešavanja u svijetu.

U okviru sprovedene ankete sajt Polovni automobili pitao je i kupce da li su aktuelna dešavanja u Ukrajini i svetu uticala na njihovu odluku u kupovini, a njihovi odgovori se donekle razlikuju od navedenih očekivanja prodavaca.

“Naime, najveći procijenet anketiranih kupaca (44,7%) iznosi da sukobi u Ukrajini i trenutna situacija u svetu nisu uticali na njihovu odluku o kupovini i da su bez obzira na to u potrazi za automobilom. Sa druge strane, 19 odsto njih je odložilo kupovinu, ali navodi da će ipak kupiti automobil ako se pojavi dobra prilika, dok je 16 odsto kupovinu odložilo sve dok se situacija ne stabilizuje. Manji, ali značajan procijenet anketiranih kupaca (10,9%) je naveo da odustaje od kupovine, a devet odsto njih je iznelo da će se čak brže odlučiti za kupovinu automobila uslijed uvjerenja da će u narednom periodu doći do rasta cijena”.

Kada je riječ o budžetu namijenjenom za kupovinu polovnog automobila, više od polovine kupaca obuhvaćenih anketom (54,8%) navodi da nisu mijenjali njegov iznos.

Čak 31,9 odsto kupaca je smanjilo budžet uprkos rastu cijena, a svega 13 odsto je povećalo iznos koji su spremni da izdvoje za kupovinu novog vozila.

Rast cijena polovnih automobila

Analiza sajta Polovni automobili pokazuje da kupci i prodavci automobila dijele mišljenje kada je riječ o kretanju cijena u narednom periodu.

Gotovo 70 odsto prodavaca i oko 60 odsto kupaca očekuje rast cijene automobila, dok suprotno tome 17 odsto prodavaca i 22 odsto kupaca očekuje pad.

“Sajt Polovni automobili realizovao je analizu prosečnih cijene automobila koji su ovim putem oglašeni, a na osnovu nje možemo govoriti o kretanju cijene na tržištu u prvom tercijalu ove godine u odnosu na prethodnu i 2020. godinu. Prema podacima navedene analize, prosječna cijene automobila oglašenih na sajtu u periodu od januara do aprila tekuće godine veća je 23% od prosečne cijene u istom periodu 2021, i čak 38% u odnosu na isti period 2020. Godine”.

Manja prodaja automobila

Prema analizi koju je sproveo sajt Polovni automobili na osnovu podataka prikupljenih u saradnji sa „CUBE Team“-om, prodaja polovnih automobila iz uvoza u periodu od januara do aprila tekuće godine manja je za 17 odsto u odnosu na prodaju ostvarenu u istom periodu prethodne godine. Veoma je moguće da je do slabijih prodajnih rezultata došlo uslijed neizvjesne situacije izazvane sukobima u Ukrajini, a upravo su neizvjesnost kupci naveli kao glavni razlog odlaganja kupovine. Tako da nije pogrešno očekivati da će drugi dio godine donijeti nešto bolje rezultate.

“Poređenja radi, prodaja polovnih automobila u prvom kvartalu tekuće godine nadmašila je prodaju iz 2020. godine za čak 34 odsto, što je donekle i očekivano s obzirom da je tada bilo na snazi vanredno stanje. Zbog toga su ovogodišnji rezultati upoređeni i sa prva četiri mjeseca 2019. godine, kada je prodaja polovnjaka bila svega šest odsto veća nego tekuće godine”.

I u prva četiri mjeseca tekuće godine najveći broj kupaca polovnih automobila odlučio se za kupovinu onih sa dizel motorom, čak 65 odsto, dok je 31 odsto njih izabralo benzin.

Prvi na listi najprodavanijih polovnih vozila je Folksvagen, a slijede redom: Opel, Pežo, Audi, pa Reno.