Kako rok otplate utiče na visinu mjesečne rate kredita

Kada uzimate kredit, bilo da je u pitanju stambeni kredit, potrošački kredit ili lizing, jedna od najvažnijih stvari koju morate odlučiti je rok otplate tog kredita. Rok otplate direktno utiče na visinu mjesečnih rata koje ćete plaćati.

SADRŽAJ:

Što je duži rok otplate, niža je mjesečna rata

Generalno pravilo je – što je duži rok otplate kredita, to je niža mjesečna rata. Na primjer, ako uzmete kredit od 10.000 eura na rok otplate od 12 mjeseci, vaša mjesečna rata će biti oko 840 eura. 

Međutim, ako taj isti kredit uzmete na rok otplate od 5 godina (60 mjeseci), vaša mjesečna rata će biti oko 170 eura, što je značajno manje nego kod kraćeg roka.

Duži rok otplate znači da se ukupan iznos kredita raspoređuje na veći broj mjeseci. Samim time, iznos svake pojedinačne rate je manji. Naravno, vrlo važno je razumjeti sa dužim rokom otplate plaćate i više kamate ukupno, ali mjesečno opterećenje je manje.

Uradite sami obračun preko našeg kreditnog kalkulatora

Preporučeno: Šta je Euribor i kako utiče na vašu kamatnu stopu?

Zašto je važno razmotriti duži rok otplate?

Mnogi ljudi intuitivno žele što kraći rok otplate kako bi kredit otplatili što prije. Međutim, ako uzmete predug rok otplate, rizikujete da nećete moći redovno izmirivati mjesečne obaveze.

Visoka mjesečna rata može predstavljati veliko opterećenje za budžet domaćinstva. 

Ako odaberete rok otplate sa kojim vaš budžet jednostavno ne može izaći na kraj, dovešćete sebe u probleme, a za kredit ćete morati da radite reprogram.

Zato je važno pažljivo sagledati svoje finansije i odabrati rok otplate koji vam omogućava da stabilno izmirujete mjesečne rate. Često je pametnije odabrati nešto duži rok otplate, umjesto da se dovedete u situaciju da ne možete plaćati rate.

Nastavi sa čitanjem: Fiksna ili varijabilna kamatna stopa?

Kako izračunati visinu mjesečne rate u odnosu na rok otplate?

Najbolji način da vidite kako različiti rokovi otplate utiču na visinu mjesečne rate je da iskoristite nas kreditni kalkulatora dostupan potpuno besplatno.

Jednostavno unesete iznos kredita, kamatnu stopu i rok otplate i kreditni kalkulator će vam izračunati visinu mjesečne rate. Onda možete mijenjati rok otplate i vidjeti kako to utiče na ratu.

Primjera radi, za kredit od 10.000 eura uz kamatu od 6% na rok otplate od 5 godina, mjesečna rata bi iznosila oko 188 eura. Ali ako produžimo rok otplate na 7 godina, rata pada na oko 149 eura.

Koristeći online kreditni kalkulator možete testirati različite opcije i pronaći rok otplate koji vam najviše odgovara.

Koliki rok otplate mogu da mi odobri banke u Crnoj Gori?

Većina banaka u Crnoj Gori za stambene kredite odobrava rok otplate od 10 do 30 godina. Za potrošačke kredite i kredite za automobile, rok otplate je najčešće od 1 do 10 godina.

Naravno, svaka banka ima svoje uslove i kriterijume na osnovu kojih određuje maksimalni rok otplate. To zavisi od više faktora, kao što su iznos kredita, kreditna sposobnost klijenta i slično.

Neki od najčešćih rokova otplate koje nude crnogorske banke:

  • Stambeni krediti – do 30 godina
  • Potrošački krediti – do 10 godina
  • Automobilski krediti – do 7 godina
  • Krediti za adaptaciju stana – do 10 godina
  • Krediti za refinansiranje – do 15 godina

Preporučljivo je informisati se direktno kod banaka o tačnim uslovima i maksimalnom roku otplate za željeni kredit.

Povezano:

Savjeti za odabir optimalnog roka otplate kredita

  • Sagledajte vaše finansije i buduće planove – odaberite rok koji vam omogućava redovno servisiranje rata bez većih poteškoća. Nemojte se prekomjerno opteretiti visokom ratom.
  • Razmislite da li vam odgovara kraći rok sa višom ratom ili duži rok sa nižom ratom. Npr. ako očekujete rast primanja u narednim godinama, možda vam je prihvatljivija viša rata na kraći rok.
  • Uporedite ponude različitih banaka za željeni rok otplate i iznos kredita. Izaberite onu koja vam nudi najpovoljnije uslove.
  • Koristite kreditni kalkulator da biste vidjeli kako promjena roka otplate utiče na visinu rate i vaše ukupne troškove kredita.
  • Nemojte uzimati maksimalan rok koji banka odobrava ako realno mislite da ga nećete moći ispoštovati tokom cijelog perioda otplate kredita.

Pažljivim odabirom roka otplate možete pronaći optimalan balans između prihvatljive visine rate i ukupnih troškova kredita.