Fiksna ili varijabilna kamatna stopa – šta je bolje za vaš kredit?

Kada uzimate stambeni kredit ili bilo koji drugi potrošački kredit, jedna od najvažnijih odluka koju morate donijeti je da li ćete odabrati fiksnu ili varijabilnu kamatnu stopu

Ova odluka može značajno uticati na mjesečne rate kredita kao i na ukupan iznos koji ćete platiti za kredit. 

U ovom detaljnom vodiču objasnićemo razlike između fiksne i promenljive kamatne stope, njihove prednosti i mane, kao i faktore koje treba uzeti u obzir prilikom donošenja odluke.

SADRŽAJ:

Šta je fiksna kamatna stopa?

Fiksna kamatna stopa, kao što joj i sam naziv govori, predstavlja stopu koja se ne mijenja tokom cjelokupnog perioda otplate kredita. 

Kada uzmete kredit sa fiksnom kamatnom stopom, ta stopa ostaje ista od početka do kraja otplate kredita. Na primjer, ako uzmete stambeni kredit od 100.000 € na 20 godina uz fiksnu kamatnu stopu od 3%, ta stopa će ostati 3% tokom cijelih 20 godina otplate kredita.

Glavna prednost fiksne kamatne stope je sigurnost i predvidivost mjesečnih rata. Kada znate da je vaša kamata fiksna, lakše možete planirati vaš budžet jer su mjesečne rate nepromjenjive. 

Ovo je posebno važno ako imate ograničena primanja. Dodatna prednost je zaštita od rasta kamatnih stopa. Ako kamatne stope u ekonomiji porastu, vi ćete i dalje plaćati istu, fiksnu stopu.

Fiksna ili varijabilna kamatna stopa - šta je bolje za vaš kredit?

Šta je varijabilna kamatna stopa?

Za razliku od fiksne, varijabilna kamatna stopa nije konstantna, već se mijenja tokom perioda otplate kredita. Varijabilna stopa je vezana za referentni indeks kamatnih stopa kao što je EURIBOR

EURIBOR predstavlja prosječnu kamatnu stopu po kojoj banke u Eurozoni pozajmljuju novac jedna drugoj.

Kod varijabilne kamatne stope, vaša početna stopa se sastoji od vrijednosti referentnog indeksa (npr. 6-mjesečni EURIBOR) + marža banke. Na primjer, ako je trenutni 6-mjesečni EURIBOR 1%, a banka uzima maržu od 2%, vaša početna kamata bi bila 3%. Međutim, svakih 6 mjeseci dolazi do promjene vaše kamatne stope, u skladu sa kretanjem 6-mjesečnog EURIBOR-a. Ako EURIBOR poraste na 1.5%, vaša nova kamata će biti 3.5% (1.5% + 2%).

Glavna prednost varijabilne kamatne stope je mogućnost da plaćate nižu kamatu ako tržišne kamate padnu. Međutim, ako kamate porastu, i vaša rata će biti veća. Varijabilna kamatna stopa nosi rizik, ali može donijeti uštede ako ste spremni prihvatiti taj rizik.

Sada kada znamo ralizku između fiksne i varijabilne kamatne stope, nastavimo dalje. Da vidimo kada je bolje uzeti jednu, a kada drugu.

Faktori za odluku između fiksne i varijabilne kamatne stope

Prilikom odlučivanja između fiksne i varijabilne kamatne stope, u obzir treba uzeti nekoliko faktora:

 • Trenutne kamatne stope – Ako su trenutne kamate niske i postoji velika vjerovatnoća njihovog rasta u budućnosti, fiksna stopa može biti bolji izbor. Ali ako su kamate visoke, onda se više isplati varijabilna.
 • Očekivani period zaduženja – Za kraće periode isplati se više uzeti varijabilnu stopu, dok se za duže periode preporučuje fiksna.
 • Vaša sklonost ka riziku – varijabilna stopa nosi veći rizik. Koliko ste spremni prihvatiti taj rizik?
 • Vaša finansijska situacija – Ako su vam prihodi stabilni, možete priuštiti veći rizik sa varijabilnom kamatnom stopom.
 • Predviđanja kretanja kamata – Šta ekonomisti predviđaju za kamatne stope u narednom periodu? Ovo može ukazati koja opcija je povoljnija.

Najbolje je iskoristiti kreditni kalkulator kako biste uporedili mjesečne rate i ukupne troškove za obje opcije u vašem konkretnom slučaju. 

Razmotrite vaš budžet i koliko velike oscilacije u ratama možete priuštiti. Na kraju, nemojte se odlučiti samo na osnovu trenutno niže kamate, već sagledajte dugoročne efekte.

Uticaj roka otplate kredita na visinu rate

Jedan važan faktor koji utiče na visinu mjesečnih rata kredita je rok otplate ili period zaduženja. Što je rok otplate duži, rata će biti niža.

Evo tabele sa primjerom kredita od 100.000€ uz kamatnu stopu od 4.99% za različite rokove otplate, gdje se može vidjeti i kolika je ukupan kamatna stopa na kraju otplate.

Period otplateMjesečna rataUkupna kamata
10 godina1013€14.971€
20 godina558€38.880€
30 godina421€62.640€

Preporučeno: Kako rok otplate utiče na visinu mjesečne rate kredita?

Duži rok znači da se iznos kredita otplaćuje kroz duži vremenski period, pa je samim tim rata manja. Međutim, sa dužim rokom se plaća i veća ukupna kamata. Zato je važno pažljivo odabrati rok otplate koji odgovara vašem budžetu i finansijskim mogućnostima.

Tipovi potrošačkih kredita

Postoji nekoliko tipova potrošačkih kredita koji se razlikuju po namjeni i uslovima:

 • Gotovinski krediti – koriste se za bilo koju svrhu, npr renoviranje, kupovinu namještaja, plaćanje troškova.
 • Krediti za polovna vozila – omogućavaju kupovinu polovnog automobila.
 • Krediti za novu opremu – finansiranje novih uređaja, npr. televizora ili računara.
 • Krediti za energetsku efikasnost – namijenjeni su ulaganju u energetski efikasnija rješenja.
 • Lombardni krediti – odobravaju se uz zalog npr. nakita.
 • Revolving krediti – omogućavaju višekratno povlačenje i otplatu sredstava.

Važno je uporediti uslove različitih banaka i odabrati vrstu kredita koja najviše odgovara vašim potrebama.

Auto krediti i lizing: Ključne razlike

Kada kupujete automobil, dvije glavne opcije finansiranja su auto kredit ili auto lizing. Kako biste donijeli ispravnu odluku, potrebno je razumjeti ključne razlike:


Auto kredit:

 • Odobreni iznos se isplaćuje vama na račun.
 • Automobil je u vašem vlasništvu.
 • Plaćate samo glavnicu i kamatu.
 • Nakon otplate kredita, vlasnik automobila ste u potpunosti vi.

Auto lizing:

 • Davaoci lizinga kupuju automobil i daju vam na korišćenje.
 • Automobil je u vlasništvu davaoca lizinga tokom trajanja ugovora.
 • Pored rate, plaćate i druge naknade npr. za održavanje vozila, kasko osiguranje.
 • Nakon isteka lizinga možete otkupiti vozilo po unaprijed dogovorenoj vrijednosti.


Auto lizing ima nešto više troškove, ali zahtijeva manje učešće. Kredit je jeftiniji, ali morate uplatiti veći depozit. Razmotrite obje opcije u skladu sa vašim mogućnostima. Preko lizing kalkulatora možete planirati visinu mjesečne rate. 

Kako kamatne stope utiču na kredite?

Visina kamatne stope ima direktan uticaj na uslove kredita koje dobijate od banke. Kada su kamate niže:

 • Mjesečne rate kredita su manje.
 • Ukupan iznos koji ćete platiti za kredit je manji.
 • Banke su spremnije da odobravaju kredite.
 • Traženo učešće ili depozit je manji.
 • Rokovi otplate mogu biti duži.

Sa druge strane, kada kamatne stope rastu:

 • Mjesečne rate postaju veće i teže za otplatu.
 • Raste ukupan trošak kredita zbog veće kamate.
 • Banke postaju restriktivnije u odobravanju kredita.
 • Zahtijevaju veće učešće i kraće rokove otplate.

Zbog toga je važno redovno pratiti kretanje kamatnih stopa, kako biste izabrali najpovoljnije uslove za kredit u datom trenutku.

Koristite naš online kreditni kalkulator kako bi napravili poređenje.

Šta je kamata i kako funkcioniše?

Kamata predstavlja naknadu koju plaćate banci za pozajmljena sredstva, odnosno cijenu korišćenja tuđeg novca. Može biti fiksna ili varijabilna kamatna stopa. Visina kamate izražava se u procentima na godišnjem nivou.

Dakle, ukupan trošak kredita se sastoji od glavnice koju pozajmljujete i kamate koja predstavlja cijenu korišćenja tuđeg novca na dogovoreni period.

Zaključak: fiksna ili varijabilna kamatna stora

Kao što vidite, odluka između fiksne i varijabilne kamatne stope kod kredita nije jednostavna i zavisi od vaše spremnosti na rizik, predviđanja kretanja kamata i finansijske situacije. 

Najbolje je sagledati prednosti i mane svake opcije u kontekstu vaših individualnih okolnosti.

Redovno pratite kamatne stope i iskoristite kreditni kalkulator kako biste uporedili različite opcije. 

Pažljivo odaberite rok otplate koji vam odgovara i vrstu kredita u skladu sa namjenom. Na kraju, nemojte donositi ishitrene odluke, već promislite kako kamatna stopa utiče na ukupan trošak kredita u dugom roku.

Nastavi sa čitanjem:

Kako rok otplate utiče na visinu mjesečne rate kredita

Kada uzimate kredit, bilo da je u pitanju stambeni kredit, potrošački kredit ili lizing, jedna od najvažnijih stvari koju morate odlučiti je rok otplate tog kredita. Rok otplate direktno utiče na visinu mjesečnih rata koje ćete plaćati.

SADRŽAJ:

Što je duži rok otplate, niža je mjesečna rata

Generalno pravilo je – što je duži rok otplate kredita, to je niža mjesečna rata. Na primjer, ako uzmete kredit od 10.000 eura na rok otplate od 12 mjeseci, vaša mjesečna rata će biti oko 840 eura. 

Međutim, ako taj isti kredit uzmete na rok otplate od 5 godina (60 mjeseci), vaša mjesečna rata će biti oko 170 eura, što je značajno manje nego kod kraćeg roka.

Duži rok otplate znači da se ukupan iznos kredita raspoređuje na veći broj mjeseci. Samim time, iznos svake pojedinačne rate je manji. Naravno, vrlo važno je razumjeti sa dužim rokom otplate plaćate i više kamate ukupno, ali mjesečno opterećenje je manje.

Uradite sami obračun preko našeg kreditnog kalkulatora

Preporučeno: Šta je Euribor i kako utiče na vašu kamatnu stopu?

Zašto je važno razmotriti duži rok otplate?

Mnogi ljudi intuitivno žele što kraći rok otplate kako bi kredit otplatili što prije. Međutim, ako uzmete predug rok otplate, rizikujete da nećete moći redovno izmirivati mjesečne obaveze.

Visoka mjesečna rata može predstavljati veliko opterećenje za budžet domaćinstva. 

Ako odaberete rok otplate sa kojim vaš budžet jednostavno ne može izaći na kraj, dovešćete sebe u probleme, a za kredit ćete morati da radite reprogram.

Zato je važno pažljivo sagledati svoje finansije i odabrati rok otplate koji vam omogućava da stabilno izmirujete mjesečne rate. Često je pametnije odabrati nešto duži rok otplate, umjesto da se dovedete u situaciju da ne možete plaćati rate.

Nastavi sa čitanjem: Fiksna ili varijabilna kamatna stopa?

Kako izračunati visinu mjesečne rate u odnosu na rok otplate?

Najbolji način da vidite kako različiti rokovi otplate utiču na visinu mjesečne rate je da iskoristite nas kreditni kalkulatora dostupan potpuno besplatno.

Jednostavno unesete iznos kredita, kamatnu stopu i rok otplate i kreditni kalkulator će vam izračunati visinu mjesečne rate. Onda možete mijenjati rok otplate i vidjeti kako to utiče na ratu.

Primjera radi, za kredit od 10.000 eura uz kamatu od 6% na rok otplate od 5 godina, mjesečna rata bi iznosila oko 188 eura. Ali ako produžimo rok otplate na 7 godina, rata pada na oko 149 eura.

Koristeći online kreditni kalkulator možete testirati različite opcije i pronaći rok otplate koji vam najviše odgovara.

Koliki rok otplate mogu da mi odobri banke u Crnoj Gori?

Većina banaka u Crnoj Gori za stambene kredite odobrava rok otplate od 10 do 30 godina. Za potrošačke kredite i kredite za automobile, rok otplate je najčešće od 1 do 10 godina.

Naravno, svaka banka ima svoje uslove i kriterijume na osnovu kojih određuje maksimalni rok otplate. To zavisi od više faktora, kao što su iznos kredita, kreditna sposobnost klijenta i slično.

Neki od najčešćih rokova otplate koje nude crnogorske banke:

 • Stambeni krediti – do 30 godina
 • Potrošački krediti – do 10 godina
 • Automobilski krediti – do 7 godina
 • Krediti za adaptaciju stana – do 10 godina
 • Krediti za refinansiranje – do 15 godina

Preporučljivo je informisati se direktno kod banaka o tačnim uslovima i maksimalnom roku otplate za željeni kredit.

Povezano:

Savjeti za odabir optimalnog roka otplate kredita

 • Sagledajte vaše finansije i buduće planove – odaberite rok koji vam omogućava redovno servisiranje rata bez većih poteškoća. Nemojte se prekomjerno opteretiti visokom ratom.
 • Razmislite da li vam odgovara kraći rok sa višom ratom ili duži rok sa nižom ratom. Npr. ako očekujete rast primanja u narednim godinama, možda vam je prihvatljivija viša rata na kraći rok.
 • Uporedite ponude različitih banaka za željeni rok otplate i iznos kredita. Izaberite onu koja vam nudi najpovoljnije uslove.
 • Koristite kreditni kalkulator da biste vidjeli kako promjena roka otplate utiče na visinu rate i vaše ukupne troškove kredita.
 • Nemojte uzimati maksimalan rok koji banka odobrava ako realno mislite da ga nećete moći ispoštovati tokom cijelog perioda otplate kredita.

Pažljivim odabirom roka otplate možete pronaći optimalan balans između prihvatljive visine rate i ukupnih troškova kredita.

Stambeni krediti: Trikovi koje treba znati kada uzimate kredit

Uzimanje stambenog kredita je važna financijska odluka koja može uticato na vašu budućnost. Bez obzira uzimate li kredit prvi put ili reprogramirate postojeći, korisno je znati nekoliko trikova koji vam mogu pomoći dobiti najbolje uslove za stambeni kredit

U nastavku slijedi nekoliko savjeta koji će vam pomoći kroz proces uzimanja stambenog kredita.

SADRŽAJ:

Istražite sve opcije finansiranja

Prije nego što se odlučite za određenu banku ili vrstu kredita, važno je istražiti sve dostupne opcije financiranja. Razmotrite tradicionalne banke, online banke, kreditne unije i državne programe kreditiranja. Svaka opcija ima prednosti i mane, stoga je važno razumjeti koja najbolje odgovara vašoj situaciji i potrebama.

Trikovi koje treba znati kada uzimate stambeni kredit

Na primjer, neke banke često nude konkurentne kamatne stope, s tim što ostajete uskraćeni sa određene kartice za kupovinu na rate ili imte više polise osiguranja. S druge strane, mikro kreditne institucije imaju strože kriterije prihvatljivosti, ali nude određene olakšice. 

Upoređivanje opcija vam može pomoći pronaći najpovoljniji kredit za vas.

Uporedi ponude različitih banaka

Nakon što ste suzili izbor na nekoliko banaka, vrijeme je uporediti njihove konkretne ponude za stambene kredite. Različite banke nude različite kamatne stope, naknade i uslove otplate.

Na primjer, jedna banka može nuditi nižu kamatnu stopu, ali više naknade. Druga pak može imati fleksibilnije uslove prijevremene otplate. 

Upoređivanjem svih detalja možete pronaći kreditnu ponudu koja vam najviše odgovara. Online kalkulatori kredita mogu vam pomoći uporediti ukupne troškove različitih ponuda.

Šta kažu bankarski savjetnici?

Pričali smo sa Miloše, iskusnim bankarskim ekspertom. Evo šta on savjetuje kod podizavanja stambenog kredita:

Pogotovo bih istaknuo važnost detaljnog upoređivanja ponuda različitih banaka, uključujući sve dodatne naknade i troškove. Naizgled mala razlika u kamatnoj stopi može na kraju rezultirati velikom razlikom u ukupno plaćenim kamatama.

Miloš, bankar sa 10 godina iskustva u finansijskom sektoru

Razmotrite fiksnu naspram varijabilne kamatne stope

Većina banaka nudi opciju fiksne ili varijabilne kamatne stope. Fiksna stopa ostaje ista tokom cijelog perioda otplate, dok se varijabilna mijenja u skladu sa Euribor stopom.

Fiksna stopa donosi prednost sigurnosti, dok varijabilna omogućuje iskorištavanje potencijalno nižih stopa. Ako očekujete rast kamata, fiksna stopa je bolji izbor. Međutim, ako očekujete pad, onda je varijabilna povoljnija. Važno je razmotriti prednosti i rizike obje opcije.

Postoji takođe mogućnost i kombinovane kamatne stope, gdje za određeni period imate varijabilnu a poslije nekog vremena ili kada očekujete rast kamatnih stopa mijenjate na fiksnu. 

Pročitaj dalje: Šta je Euribor i kako utiče na kredit?

Potražite dodatne popuste ili subvencije

Osim standardnih ponuda, postoje i razni programi koji nude dodatne popuste ili subvencije za stambene kredite, kao što je bio slučaj sa “1000 plus” programom u Crnoj Gori. 

Takođe, neke banke nude popust za klijente koji prebace redovna primanja ili uspostave trajni nalog.

Takođe, provjerite nudi li vaša lokalna uprava ili država određene subvencije za stambeno kreditiranje. Primjerice, postoje programi subvencioniranja kamata za mlade roditelje ili kupce prve nekretnine, što je slučaj u Srbiji. Takvi programi mogu uštedjeti hiljade Eura tokom otplate stambenog kredita.

Izračunajte ukupne troškove kredita

Prilikom upoređivanja ponuda, važno je gledati ne samo kamatnu stopu, već i sve ostale troškove povezane s kreditom. To uključuje naknade za obradu kredita, osiguranje nekretnine, interkalarnu kamatu i slično.

Sabiranjem svih tih stavki dobićete ukupne troškove kredita, što vam daje realniju sliku od same kamatne stope. Ponuda s nižom kamatom može na kraju biti skuplja zbog viših naknada. Budite sigurni da upoređujete jabuke s jabukama.

Odaberite realističan rok otplate

Kako rok otplate kredita utiče na mjesečnu ratu? Mnogi se korisnici to pitaju. Duži rok otplate znači nižu mjesečnu ratu, ali i više kamata tokom vremena otplate. S druge strane, kraći rok smanjuje ukupnu kamatu, ali povećava iznos mjesečne rate.

Važno je pronaći zlatnu sredinu i odabrati rok koji je priuštiv za vaš budžet. Generalno se preporuča rok otplate od 15 do 20 godina. To zavisi o vašoj financijskoj situaciji. Nemojte se založiti za prekratki rok koji će vas natjerati preskakanje rata ili plaćanje zateznih kamata.

Uložite dodatni trud u pripremi dokumentacije

Većina banaka traži opsežnu dokumentaciju tokom procesa odobravanja kredita. Što bolje pripremite dokumente, to ćete brže dobiti kredit pod najboljim uslovima.

Prikupite potrebne izjave o prihodima, bonove, potvrde o nekažnjavanju i ostalo unaprijed. Ako banci treba neki dokument koji nemate, odmah krenite u nabavku umjesto da čekate. Dobro organizovana dokumentacija pokazuje da ste ozbiljan kandidat za kredit.

Razmislite o sudužniku ili jemcu

Ako imate izazovnu financijsku situaciju, razmislite o uključivanju sudužnika ili jemca u kredit. Time se povećava kreditna sposobnost i olakšava odobrenje povoljnijih uslova.

Na primjer, bračni partner s redovitim prihodima može postati sudužnik. Ili roditelj, prijatelj ili drugi član obitelji može jemčiti za kredit. 

No prije uključivanja bilo koga, razgovarajte o svim implikacijama te odluke. Svi trebaju biti svjesni svojih obaveza.

Ostavite prostor u budžetu za nepredviđene troškove

Kada planirate proračun za otplatu kredita, obavezno ostavite rezervu za nepredviđene troškove. Neželjeni troškovi, poput popravka krova ili kvara automobila, mogu poremetiti redovnu otplatu stambenog kredita.

Stručnjaci preporučuju ostaviti 10-20% mjesečnih prihoda kao rezervu tj ušteđevinu. Taj buffer će vam pomoći prebroditi neočekivane financijske izazove bez propuštanja rata ili posezanja za skupim kreditnim karticama. Mirnije ćete spavati znajući da imate štednju.

Koristite flexi otplatu za optimizaciju troškova

Ako uzimate kredit s varijabilnog kamatnom stopom, iskoristite flexi otplatu za optimizaciju troškova. To znači da ćete povećati ili smanjiti iznos rate ovisno o kretanju kamata. 

Na primjer, ako kamate padnu, možete povećati ratu i tako brže otplatiti glavnicu dok su kamate povoljne. Obrnuto, kada kamate porastu, smanjite ratu kako biste umanjili teret. Flexi otplata daje vam fleksibilnost da prilagodite otplatu trenutnim uslovima. 

Pazite na rokove i uslove polisa osiguranja

Gotovo svi stambeni krediti zahtijevaju polisu osiguranja nekretnine. Pobrinite se da razumijete uslove i pokrića te poslise. Provjerite koji rizici su pokriveni, koje su odredbe o popravcima štete i koji je postupak prijave štete.

Takođe, pratite rokove obnavljanja polise i budite sigurni da je vaša nekretnina adekvatno osigurana. Ako dođe do oštećenja, pravovremeno prijavite štetu kako biste izbjegli prekid u otplati kredita.

Nadam se da smo pokrili neke ključne trikove koji vam mogu pomoći maksimizirati prednosti stambenog kredita. Bilo da se radi o pronalasku najbolje ponude, optimizaciji otplate ili izbjegavanju zamki, ovi savjeti će vam olakšati proces i uštedjeti novac. 

S malo truda, istraživanja i finog podešavanja, možete dobiti stambeni kredit koji odgovara vašim potrebama i proračunu.

Šta je Euribor i kako utiče na vašu kamatnu stopu u 2023?

Da li ste ikada podigli stambeni kredit, lizing ili hipotekarni kredit i zapitali šta je Euribor stopa? Ako jeste, došli ste na pravo mjesto. 

U ovom tekstu ćemo objasniti šta je tačno Euribor, zašto je toliko važan i kako utiče na vaša kreditna zaduženja.

SADRŽAJ:

Šta je Euribor?

Šta je Euribor i kako utiče na vašu kamatnu stopu?
Šta je Euribor i kako utiče na kamatne stope?

Pa šta je Euribor tačno? Odgovor je veoma jednostavan. Euribor označava međubankarsku ponuđenu stopu u eurima. To je referentna kamatna stopa koju banke koriste da pozajmljuju novac jedna drugoj unutar Eurozone. 

U suštini, Euribor označava kamatnu stopu po kojoj su banke eurozone spremne ponuditi pozajmice u eurima drugim bankama.

Postoje različite Euribor stope u zavisnosti od dužine trajanja kredita. Najčešći su Euribor 3m (3 mjeseca) i Euribor 6m (6 mjeseci). Što je viša kamatna stopa Euribora, to je bankama skuplje da pozajmljuju novac jedna od druge. To sve utiče na krajnjeg korisnika kredita.

Zašto je Euribor važan?

Euribor kamatna stopa je ključna jer utiče na cijenu zaduživanja pojedinaca, kompanija, pa čak i vlada unutar Eurozone. 

Kada stopa Euribora raste, kamate na hipoteke, kredite za automobile, poslovne kredite, stambene kredite i druge takođe imaju tendenciju rasta. 

Uradite obračun preko kalkulatora kredita.

Suprotno se dešava kada Euribor opada.

Kod preko 90% domaćinstava hipoteke u Eurozoni su varijabilne stope, što znači da su vezane za mjerila poput Euribora. Kao takva, Euribor stopa ima ogroman uticaj na mjesečnu ratu kredita i pristupačnost. 

Ona doslovno određuje koliko ljudi plaćaju da žive u svojim domovima.

Kako Euribor utiče na kamatnu stopu i kredit?

Ako imate stambeni kredit sa varijabilnom kamatnom stopom, promjene u Euribor stopi direktno utiču na vaše mjesečne otplate kredita

Evo konkretnog primjera.

Recimo da ste uzeli hipoteku od 200.000 eura na 25 godina uz kamatnu stopu od Euribor + 1,5%. Ako je 6-mjesečni Euribor 4%, vaša kamata bi bila 4% + 1,5% = 5,5%. Vaša mjesečna uplata bi bila oko 1,135 €. Provjerite naš lizing kalkulator.

Ali ako Euribor poraste na 5%, vaša nova stopa postaje 6,5% i vaša uplata skoči na 1.311 € mjesečno – razlika od 176 €! I to samo za povećanje Euribora od 0,5%. Veći potezi mogu povećati ili smanjiti otplate kredita za stotine eura mjesečno.

Povezano:

Euribor 6m

Najčešća 6-mjesečna Euribor stopa se koristi za stambene kredite i kredite s promjenjivom stopom. Odražava stope po kojima banke pozajmljuju jedna drugoj na period od 6 mjeseci.

Trenutna Euribor 6m stopa iznosi 4.113%. Ovo je više u odnosu na -0,498% prije godinu dana, što odražava rastuće kamatne stope širom Evrope. 

Stopa od 6 mjeseci je u rastućem trendu već više od godinu dana dok se Evropska centralna banka bori protiv inflacije.

Euribor 3m

3-mjesečni Euribor služi kao mjerilo za stope na kratkoročne kredite između banaka. Slična je stopi od 6m, ali odražava kreditnu aktivnost za periode od 3 mjeseca umjesto 6.

Trenutno 3m Euribor iznosi 3.983%. On je obično oko 0,1 do 0,2% veći od 6m Euribor. Stopa od 3 mjeseca takođe raste kako ECB pooštrava monetarnu politiku.

Kako se računa Euribor?

Za razliku od nekih drugih referentnih stopa, Euribor ne postavlja nijedno centralno tijelo. Umjesto toga, izračunava se direktno iz stopa koje je dostavio panel od preko 30 najvećih banaka.

Ove banke svakodnevno prijavljuju stope po kojima misle da mogu pozajmiti Euro od drugih banaka na različite periode. Euribor kamatne stope se zatim određuju uzimanjem prosjeka srednjih 15 stopa koje je dostavio panel. Najviša i donja stopa se odbacuju.

Ova metoda obračuna čini Euribor realnom tržišnom stopom koja odražava stvarnu međubankarsku kreditnu aktivnost. Prilagođava se na osnovu ponude i potražnje između finansijskih institucija.

Trenutne stope i rastući trendovi

Euribor stope su porasle u protekloj godini nakon što su bile negativne dugi niz godina. Evo najnovijih Euribor stopa za oktobar 2023:

Rok zajmaEuribor stopa
1 mesec3.863%
3 meseca3.983%
6 meseci4.113%
12 meseci4.194%
Trenutne Euribor kamatne stope

Evropska centralna banka agresivno podiže kamatne stope kako bi se borila protiv inflacije u Eurozoni. 

Ovo je povećalo kratkoročne međubankarske kreditne stope, što je dovelo do povećanja Euribora u svim rokovima dospijeća.

Stručnjaci očekuju da će se trend rasta euribora nastaviti do sredine 2024. godine, jer ECB nastavlja svoj ciklus zaoštravanja. To znači da će hipoteke i krediti s promjenjivom kamatnom stopom u bliskoj budućnosti postati sve skuplji za potrošače Eurozone.

Da li je Euribor relevantan izvan Evropske unije?

Budući da Euribor odražava stope po kojima banke međusobno pozajmljuju eure, on je prvenstveno relevantan za zemlje unutar Evropske unije. 

Zemlje članice EU kao što su Francuska, Hrvatska, Španija, Italija, Nemačka sve koriste Euribor u velikoj meri u svojim finansijskim sistemima. Euribor se takođe koristi u Crnoj Gori, Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini.

Međutim, Euribor takođe ima ograničenu upotrebu i prepoznatljivost u finansijskim centrima izvan Evrope. nekoliko primjera:

 • U Singapuru, neki stambeni i poslovni krediti referentne stope u odnosu na Euribor umjesto lokalnih referentnih vrijednosti.
 • Euribor se ponekad koristi u valutnim ugovorima i ugovorima o derivatima širom svijeta za cijene proizvoda vezanih za euro.
 • Neke banke u Ujedinjenom Kraljevstvu nude hipotekarne proizvode zasnovane na Euriboru kako bi se privukli evropskim klijentima iz inostranstva.

Dakle, iako Euribor nije univerzalno relevantan globalno, on se pojavljuje izvan Evrope u određenim kontekstima. Ali njegov suštinski značaj ostaje usredsređen na EU.

Da li će Euribor biti ukinut?

Posljednjih godina se govori o zamjeni Euribora novom referentnom vrijednošću pod nazivom Euro Short-Term Rate (€STR). Međutim, Euribor je prije reformisan nego zamenjen – barem za sada.

Evo šta se dogodilo: 2019. regulatori su revidirali način na koji se Euribor izračunava i administrira kako bi bio pouzdaniji. Panel banke sada dostavljaju stope zasnovane na stvarnim transakcijama, a ne na procjenama. To čini Euribor daleko utemeljenijim na stvarnim podacima.

S obzirom na ove reforme, Euribor je izbjegao postupno ukidanje. Reper se sada smatra dovoljno otpornim da nastavi da služi kao glavna referentna kamatna stopa za Euro.

Šta je €STR i da li je relevantan?

Kratkoročna stopa u Eurima (€STR) je nova referentna kamatna stopa pokrenuta 2019. godine. 

Ona odražava veleprodajne troškove prekonoćnog zaduživanja u eurima banaka koje se nalaze u eurozoni.

EURSTR objavljuje ECB i smatra se robusnim i pouzdanim referentnim pokazateljem. Međutim, nije zamijenio Euribor – on služi drugoj niši. €STR se uglavnom koristi za derivate i finansijske ugovore vezane za dnevne stope prekonoćnih kredita između banaka.

Za dugoročne kamatne stope kao što su stambeni krediti, hipoteke i poslovni krediti, Euribor za sada ostaje preferirano mjerilo. 

Dakle, €STR još nije imao direktan uticaj na potrošače. Ali on je spreman da dobije veće usvajanje ako Euribor ikada bude ukinut.

Kakva je prognoza za Euribor 2024?

Većina ekonomista predviđa da će Euribor nastaviti da raste u 2024. jer ECB zadržava agresivan stav prema inflaciji. Tačan put će zavisiti od toga koliko brzo ECB povećava stope i da li će inflacija početi da se hladi kasnije tokom godine.

U svojim najnovijim projekcijama, analitičari Deutsche Bank vide tromjesečni Euribor na kraju 2023. na oko 3,99%. Očekuje se da će šestomjesečni Euribor do kraja godine biti blizu 4,21%.

Ako se ova predviđanja ostvare, Euribor bi do kraja 2023. mogao biti značajno veći, što će uticati na povećanje u 2024. godini. To bi zaduživanje evropskih domaćinstava i preduzeća učinilo mnogo skupljim.

Naravno, prognoze se mogu brzo promijeniti u zavisnosti od ekonomskih kretanja. Ali jasan trend za Euribor je naviše u bliskoj budućnosti. Potrošači s varijabilnim kreditima i hipotekama trebali bi se pripremiti za veća plaćanja.

Zaključak

Nadam se da vam je ovaj pregled pružio bolje razumijevanje Euribora – šta je to, zašto je važan i kako utiče na troškove kredita u eurozoni. 

Iako nije poznato, promjene u Euriboru imaju ogroman uticaj na pristupačnost hipoteka, kredita za automobile i drugog finansiranja potrošača.Sada možete pratiti Euribor stope i znati kako one mogu uticati na vaše mjesečne uplate. Takođe možete donijeti bolje odluke o zaduživanju kada uzimate nove kredite s promjenjivom kamatnom stopom. Razumijevanje mjerila kao što je Euribor pomaže nam svima da postanemo pametniji potrošači.

Dnevno trgovanje za početnike: kompletan vodič za 2023

Dnevno trgovanje je popularan oblik trgovanja koji uključuje kupovinu i prodaju finansijskih instrumenata unutar jednog trgovačkog dana. 

Cilj dnevnog trgovanja je ostvarivanje profita od kretanja cijena ovih instrumenata.

Razgovarat ćemo o tome što je dnevno trgovanje, strategijama dnevnog trgovanja, visokofrekventnom dnevnom trgovanju, pravilima dnevnog trgovanja, kriptovalutama za dnevno trgovanje, softveru za dnevno trgovanje, forexu za dnevno trgovanje, najboljoj platformi za dnevno trgovanje i simulatorima dnevne trgovine.

SADRŽAJ:

Šta je dnevno trgovanje?

Day trading (dnevno trgovanje) je vrsta trgovanja koja uključuje kupovinu i prodaju finansijskih instrumenata kao što su dionice, opcije, fjučersi, valute i kriptovalute unutar jednog trgovačkog dana.

Dnevno trgovanje za početnike: kompletan vodič

Cilj dnevnog trgovanja je da se iskoristi kretanje cijena ovih instrumenata, kupovinom nisko i prodajom visoko ili prodajom visoko i kupovinom nisko. Dnevni trgovci obično koriste tehničku analizu da identifikuju mogućnosti trgovanja i izvrše trgovine na osnovu njihove analize.

Strategije dnevne trgovine

Postoji nekoliko strategija dnevnog trgovanja koje trgovci mogu koristiti kako bi profitirali od kretanja cijena finansijskih instrumenata. Ove strategije uključuju:

Skalpiranje: Ova strategija uključuje sklapanje više trgovanja u jednom danu, sa ciljem ostvarivanja male zarade od svake trgovine. Skalpiranje zahtijeva vještine brzog donošenja odluka i sposobnost brzog izvršenja trgovine.

Momentum trgovanje: Ova strategija uključuje kupovinu ili prodaju finansijskih instrumenata koji pokazuju snažan zamah u određenom pravcu. Momentum trgovci obično koriste tehničke indikatore kao što su pokretni proseci i indeks relativne snage (RSI) da identifikuju trendove i donose odluke o trgovanju.

Breakout trading: Ova strategija uključuje kupovinu ili prodaju finansijskih instrumenata kada probiju ključni nivo podrške ili otpora. Probojni trgovci obično koriste obrasce grafikona kao što su trokuti i pravougaonici da identifikuju ove nivoe.

Dnevno trgovanje visoke frekvencije

High-frequency day trading je vrsta dnevnog trgovanja koja uključuje korištenje algoritama i naprednog softvera za trgovanje za izvršavanje trgovanja vrlo velikim brzinama. 

Visokofrekventni trejderi obično koriste vlasničke algoritme trgovanja da analiziraju tržišne podatke i izvrše trgovine na osnovu njihove analize. Visokofrekventno trgovanje se najčešće koristi na berzi, ali se koristi i na drugim finansijskim tržištima kao što su fjučersi i valute.

Pravila dnevne trgovine

Dnevno trgovanje je aktivnost visokog rizika koja zahtijeva disciplinu i znanje. Evo nekoliko pravila kojih svaki trgovac treba da poštuje:

 1. Imajte trgovinski plan: Svaki dan trgovac treba da ima plan trgovanja koji opisuje njegovu strategiju trgovanja, plan upravljanja rizikom i ciljeve trgovanja.
 2. Koristite naloge za zaustavljanje gubitka: Stop-loss nalozi mogu pomoći da se minimiziraju gubici automatskim zatvaranjem trgovine kada cijena dostigne unaprijed određeni nivo.
 3. Upravljajte rizikom: Dnevni trgovci bi trebali upravljati svojim rizikom koristeći odgovarajuću veličinu pozicije i izbjegavajući prekomjerno trgovanje.
 4. Vodite evidenciju: Vođenje evidencije o svim trgovinama može pomoći dnevnim trgovcima da analiziraju svoj učinak i identifikuju područja za poboljšanje.

POVEZANI ČLANCI:

Day Trading Crypto

Dnevno trgovanje kriptovalutama uključuje kupovinu i prodaju kriptovaluta kao što su Bitcoin i Ethereum unutar jednog trgovačkog dana. Kriptodnevni trgovci obično koriste tehničku analizu da identifikuju mogućnosti trgovanja i izvrše trgovine na osnovu njihove analize. Dnevno trgovanje kriptovalutama je visokorizična aktivnost zbog volatilnosti kripto tržišta, ali također može biti visoko profitabilna za vješte trgovce.

Softver za dnevno trgovanje

Softver za dnevno trgovanje je neophodan za dnevne trgovce jer pruža pristup tržišnim podacima u realnom vremenu, naprednim alatima za crtanje i mogućnostima izvršenja naloga. Neki popularni softveri za dnevno trgovanje uključuju:

Thinkorswim: Trgovačka platforma koju nudi TD Ameritrade koja pruža pristup podacima u realnom vremenu, naprednim alatima za crtanje i prilagodljivim strategijama trgovanja.

NinjaTrader: Platforma za trgovanje koja nudi napredne alate za crtanje, analizu trgovanja i mogućnosti izvršenja naloga.

MetaTrader 4: Platforma za trgovanje koja nudi napredne alate za crtanje, analizu trgovanja i mogućnosti automatskog trgovanja.

Forex dnevno trgovanje

Forex dnevno trgovanje uključuje kupovinu i prodaju valuta unutar jednog trgovačkog dana. Forex dnevni trgovci obično koriste tehničku analizu da identifikuju mogućnosti trgovanja i izvrše trgovine na osnovu njihove analize. Forex dnevno trgovanje je visokorizična aktivnost zbog volatilnosti forex tržišta, ali takođe može biti visoko profitabilna za kvalifikovane trgovce.

Najbolja platforma za dnevno trgovanje

Najbolja platforma za dnevno trgovanje zavisi od potreba trgovca. Neke popularne platforme za dnevno trgovanje uključuju:

Interaktivni brokeri: Brokerska firma koja nudi pristup širokom spektru finansijskih instrumenata i naprednih alata za trgovanje.

E*TRADE: Brokerska firma koja nudi pristup širokom spektru finansijskih instrumenata i prilagodljivih platformi za trgovanje.

Charles Schwab: Brokerska firma koja nudi pristup širokom spektru finansijskih instrumenata i naprednih alata za trgovanje.

Simulator dnevne trgovine

Simulatori dnevnog trgovanja odličan su način za početnike da vježbaju dnevno trgovanje bez rizika za pravi novac. Simulatori pružaju pristup tržišnim podacima u realnom vremenu i omogućavaju trgovcima da testiraju svoje strategije trgovanja u okruženju bez rizika. Neki popularni simulatori dnevnog trgovanja uključuju:

TradingSim: Simulator trgovanja koji pruža pristup tržišnim podacima u realnom vremenu i prilagodljivim strategijama trgovanja.

Investopedia Simulator: Simulator trgovanja koji pruža pristup tržišnim podacima i obrazovnim resursima u realnom vremenu.

TD Ameritrade Thinkorswim PaperMoney: Simulator trgovanja koji pruža pristup tržišnim podacima u realnom vremenu i naprednim alatima za crtanje.

Zaključak

Dnevno trgovanje je aktivnost visokog rizika koja zahtijeva disciplinu, znanje i prave alate. Prateći pravila dnevnog trgovanja i koristeći odgovarajuće strategije dnevnog trgovanja, trgovci mogu profitirati od kretanja cijena finansijskih instrumenata. 

Bilo da se trguje dionicama, opcijama, fjučersima, valutama ili kriptovalutama, dnevno trgovanje može biti vrlo profitabilna aktivnost za vješte trgovce.

Kako uraditi biznis plan: detaljan korak po korak vodič

Važno je znati kako napisati biznis plan, jer vam on pomaže da odgovorite na pitanja o vašem poslovanju i prepoznate potencijalne prepreke prije nego što ga pravilno postavite. Ovaj vodič objašnjava sve, korak po korak i detaljno kako uraditi biznis plan za vašu firmu.

Iako ne počinju svi novi poslovi pisanjem poslovnog plana, za mnoge je to važan korak. Djeluje kao vaš dokument vodič, pomažući vam da uspostavite i razvijate svoje poslovanje, a daleko je korisniji od samog postavljanja ili prijavljivanja za grantove kod banki i finansijskih institucija.

Ali kako tačno napraviti biznis plan? Prva stvar koju treba znati je da ne mora biti detaljan – aako je zapravo predugačak može odvratiti vaše čitaoca. Trebali biste biti u mogućnosti da jasno objasnite svoju ideju, strukturirajući svoj plan u dijelove uključujući:

 • problem – na koji nedostatak ili potrebu odgovara vaše preduzeće?
 • rješenje – kako će vaše poslovanje zadovoljiti te potrebe?
 • analiza konkurencije – protiv kojih se drugih firmi borite?
 • SWOT analiza – SWOT označava prednosti, slabosti, prilike i prijetnje – možete li ih identifikovati za vaše poslovanje?
Izrada bizni plana, vodič za pisanje korak po korak

Ovaj tekst u nastavku objašnjava kako napraviti biznis plan. 

Imajte na umu da pisanje poslovnog plana može potrajati nekoliko sedmica. Vrijedi to učiniti kako treba – javite nam kako napredujete i ako imate pitanja.

SADRŽAJ:

Šta je biznis plan?

Pokretanje biznisa je uzbudljivo. Prepuni ste toliko ideja da biste mogli biti u iskušenju da požurite sa svojim planom kako biste došli do zabavnih stvari.

Ali poslovni plan nije nešto što zapisujete kada postavljate i nikada više ne gledate. Često ćete se vraćati na to, pazeći da postignete svoje ciljeve i da izvučete najbolje od briljantnih ideja koje imate na početku.

A ako tražite finansijska sredstva, vaš biznis plan treba da ubijedi ljude da podrže vašu ideju. Od banaka, biznis investitora, biznis anđela, državnih institucija, do drugih poslovnih partnera.

Stoga nije pretjerano nazvati svoj biznis plan ‘biblijom’ koju ćete koristiti za osnivanje svoje kompanije.

I dok biznis planovi dolaze u različitim formatima, većina njih uključuje iste osnovne djelove. 

Preporučeno za čitanje:

Primjer biznis plana

Prije nego što počnete pisati, možda bi bilo korisno dobiti inspiraciju iz drugih biznis planova.

Bilo da želite da pokrenete posao kao proizvođač sokova ili kozmetički salon, pročitajte nekoliko primjera poslovnog plana kako biste se upoznali s načinom na koji pristupite svojoj vrsti posla.

Kada dobijete ideju o tome kako su druga preduzeća napisala svoj poslovni plan, vrijeme je da počnete pisati svoj.

Izrada biznis plana

Kako napisati sažetak za biznis plan

Sažetak se nalazi na početku vašeg biznis plana. Pošto je to generalni opis vašeg plana, često je najbolje da ga napišete na kraju.

Ovaj odjeljak je uobičajen u mnogim poslovnim dokumentima, od izvještaja klijenata do poslovnih prijedloga za nove projekte.

Dizajniran je da privuče čitaoce s vašom idejom, dajući pregled vašeg plana – uključujući ono što vas čini drugačijim, kako ćete plasirati svoje ideje i koliko novca očekujete da zaradite (i potrošite).

Kako se sažetak nalazi na početku dokumenta, važno je ostaviti dobar utisak na čitaoce. 

Biznis

U ovom dijelu počinjete govoriti o svojoj ideji. Ovaj odjeljak bi trebao uključivati:

 • problem – šta je potrebno za vaš posao? Koji je problem koji rješavate ili koja je prilika? Zašto bi ljudi željeli ono što prodajete?
 • rješenje – kako rješavate problem? Šta će vaš posao raditi? Kako zadovoljava potrebe koje ste identifikovali? I što je najvažnije, kako se razlikuje?
 • vaša istorija – koliko dugo je vaše poslovanje osnovano? Ako je novo, kakvo je vaše iskustvo u sektoru ili industriji?
 • poslovna struktura – ko su njeni vlasnici i kakva je njena pravna struktura?

Tržište koje ciljate

Ovdje objašnjavate trendove u industriji i konkurente protiv kojih ćete se boriti za dio tržišnog kolača. Tu uključujete istraživanje tržišta koje ste proveli.

Ovo istraživanje može biti kvantitativno (zasnovano na mjerljivim podacima i statistikama), kvalitativno (zasnovano na prikupljanju individualnih iskustava i mišljenja), ili idealno oboje. Ovaj sekcija bi trebala odgovoriti:

 1. gdje prodajete (i kome) – ko su vaši potencijalni kupci i koje su njihove karakteristike? Kako ćete ih ciljati? Koliko kupaca ciljate? Hoće li taj broj rasti? Gdje ti kupci trenutno kupuju? Imate li postojeće kupce ili potvrđene narudžbe?
 2. tržišni trendovi – kako se tržište mijenja? Da li raste? Da li se ukusi menjaju? koji su razlozi?
 3. konkurencija – analiza konkurenata daje odgovore na pitanja o vašoj konkurenciji. Kako ćete privući kupce od konkurencije? Koje prednosti i nedostatke imate u odnosu na njih? Šta mislite kako će vaši konkurenti reagovati kada počnete? Kako ćete odgovoriti?

SWOT analiza

SWOT analiza označava prednosti, slabosti, prilike i prijetnje. Ovo je vrlo važan dio vašeg poslovnog plana, jer vam pomaže da udubite svoju ideju. Obično formatirate SWOT analizu u mreži na jednoj stranici – četiri kvadrata, po jedan za svaki odjeljak. Zatim pravite bilješke u svakom kvadratu.

Formatiranje SWOT analize pomaže vam da vidite kako različiti elementi vaše ideje međusobno djeluju. Na primjer:

 1. kako će vam vaše snage pomoći da iskoristite prilike?
 2. kako će vaše slabosti pojačati prijetnje – i koje vam snage mogu pomoći da ih savladate?

Kreiranjem SWOT grafikona za vaše konkurente bi takođe trebalo da vam pomogne da vidite kako da ih pobijedite na tržištu.

Strategija i izvršenje

Sada kada ste uradili žanalizu, u ovom odjeljku možete objasniti kako ćete zapravo voditi svoj posao.

Ovdje ćete uključiti nekoliko pododjeljaka:

 • marketing i prodaja – objasnite više o svom proizvodu i usluzi, uključujući njihove karakteristike i prednosti. Razgovarajte o svojoj strategiji određivanja cijena i kako ćete promovisati svoj proizvod. I kako ćete tačno prodati? Koje ćete kanale koristiti – da li direktno do kupca, ili preko drugih trgovaca?
 • operacije – gdje je vaša lokacija i koje prostorije gledate? Da li je pogodan za dugoročni rast? Kako ćete voditi tačnu evidenciju (na primjer, zalihe, prodaju, račune i kontrolu kvaliteta)?
 • vaš tim – da li vi jedini vodite svoj posao ili planirate da zaposlite osoblje? Kako ćete strukturirati svoj tim? Navedite iskustvo svakog člana tima i ono što oni donose. Možda biste željeli uključiti i sve vanjske savjetnike i stručnjake koje koristite, poput računovođa

Finansije

Ovdje detaljno opisujete vaše buduće rezultate i prihode – posebno je važno ako tražite investiciju od banke ili grant od državnih institucija. Finansijski podaci moraju biti realni i tačni.

Evo šta treba uključiti:

 1. prognoze prodaje i cijene prodane robe – procijenite kolika će biti vaša prodaja u budućnosti, navodeći robu ili usluge koje prodajete, kao i cijenu svake jedinice. Iz ovoga možete procijeniti profit
 2. prognoza dobiti i gubitka – pregled prodaje, troškova prodaje, režijskih troškova, dobiti i gubitka
 3. Izvještaj o tokovima gotovine – novčani tok je ono što vas drži na površini – bez pristizanja novca, ne možete voditi svoj posao. Izvještaj o novčanim tokovima vam pokazuje koliko novca generišete u određenom vremenskom periodu, kao i šta plaćate.
 4. bilans stanja – prikazuje ukupnu sliku vaših finansija u određenom trenutku. On sumira vašu imovinu (ono što posjedujete), obaveze (ono što dugujete) i kapital (neto razliku kada oduzmete obaveze od imovine)

Detalji koji su vam potrebni zavise od toga u kojoj ste fazi poslovanja, kao i od veličine vašeg poslovanja. 

Prilozi za biznis plan

Iako sam biznis plan ne bi trebao biti dug i komplikovan, možda postoje informacije koje odlučite ne uključiti u tijelo samog plana na koje bi se ljudi trebali pozivati.

Ovo može uključivati grafikone, tabele i bilješke. Možete označiti relevantne dodatke koje bi ljudi trebali pogledati u cijelom biznis planu.

Savjeti za izradu biznis plana

Kada pišete biznis plan, imajte na umu sljedeće.

 1. Upoznajte svoju publiku. Zapamtite za koga pišete – da li je biznis plan prvenstveno za vlastitu upotrebu ili tražite kredit, ili čak ulaganje u kapital? Imajući na umu čitaoca (najčešće bankarski referent ili direktor odbora za kredite), pomoći će vam da ostanete na pravom putu.
 2. Pišite sažeto. Neka vaš plan bude sažet. Iako ne želite da propustite ključne detalje, trebali biste imati na umu i raspon pažnje ljudi. Nemojte predati plan od 100 stranica.
 3. Pojednostavite. Vjerovatno će vaš plan vidjeti ljudi koji nemaju intimno znanje o vašoj industriji, tako da morate biti sigurni da je napisan na jeziku koji je dostupan ljudima bez stručnog iskustva.
 4. Biznis plan prezentacija. Tabele, grafikoni i slike mogu vam pomoći da bolje prenesete informacije od teksta. Takođe je vrijedno razmisliti o tome kako svoj plan ‘predstaviti’ investitorima, potencijalno u prezentaciji koja daje glavne stavke vašeg plana.

Šta je knjigovodstvo? Sve što trebate da znate za biznis u Crnoj Gori

Knjigovodstvo je praksa organizovanja, klasifikacije i vođenja finansijskih evidencija preduzeća. To uključuje evidentiranje transakcija i čuvanje finansijske dokumentacije za upravljanje ukupnim finansijskim stanjem organizacije. Većina preduzeća koristi elektronsku metodu za svoje knjigovodstvo, bilo da se radi o jednostavnoj tabeli ili naprednijem specijalizovanom softveru.

SADRŽAJ:

Zašto je knjigovodstvo važno?

Kada postoji efikasan knjigovodstveni sistem, preduzeća imaju znanje i informacije koje im omogućavaju da donose najbolje finansijske odluke. Zadaci, kao što su uspostavljanje budžeta, planiranje za narednu fiskalnu godinu i priprema za poresko vrijeme, lakši su kada su finansijske evidencije tačne.

Knjigovodstvo i računovodstvo

Iako na prvi pogled izgledaju slično, knjigovodstvo i računovodstvo su dva vrlo različita pojma. Knjigovodstvo služi više kao preliminarna funkcija kroz jednostavno evidentiranje i organiziranje finansijskih informacija. Računovodstvo uzima te informacije i proširuje ih kroz analizu i tumačenje podataka.

Dok svaki kompetentan ekonomista može voditi knjigovodstvo, računovodstvo obično vodi licencirani profesionalac. Takođe uključuje naprednije zadatke kao što su priprema godišnjih izvještaja, potrebno tromjesečno izvještavanje i porezni materijal.

Šta je knjigovodstvo? Sve što trebate da znate za biznis u Crnoj Gori

Koje su komponente knjigovodstva?

Knjigovodstveni zadaci obezbjeđuju evidenciju potrebnu za razumijevanje finansija preduzeća, kao i za prepoznavanje bilo kakvih monetarnih problema koje bi možda trebalo riješiti. Pravilno planiranje i zakazivanje su ključni jer će praćenje evidencije na sedmičnoj ili mjesečnoj bazi pružiti jasan pregled finansijskog zdravlja organizacije.

Za svaku vrstu poslovanja knjigovodstvo uključuje nekoliko komponenti i koraka, uključujući:

 • Dokumentovanje svake finansijske transakcije (plaćanja i troškovi)
 • Evidentiranje svih zaduženja i kredita
 • Slanje faktura i obrada plaćanja
 • Priprema finansijskih izvještaja (bilans stanja, prihod i novčani tok)
 • Održavanje i balansiranje glavne knjige
 • Obavljanje svakodnevnih bankarskih aktivnosti
 • Završavanje funkcija platnog spiska

Preporučeno za čitanje:

Metode vođenja knjigovodstva

Prije nego što počnete sa knjigovodstvom, vaše poslovanje mora odlučiti koju metodu ćete slijediti. Prilikom odabira uzmite u obzir obim dnevnih transakcija koje vaše poslovanje ima i iznos prihoda koji zarađujete. Ako ste mala firma, složena metoda knjigovodstva dizajnirana za preduzeća može uzrokovati nepotrebne komplikacije. S druge strane, manje robusne metode knjigovodstva neće biti dovoljne za velike korporacije.

Imajući to na umu, hajde da analiziramo ove metode kako biste mogli pronaći onu pravu za svoje poslovanje.

Jednostavno knjigovodstvo

Jednostruko knjigovodstvo je jednostavan način gdje se za svaku transakciju u vašim knjigama vrši jedan unos. Ove transakcije se obično vode u knjizi blagajne kako bi se pratili dolazni prihodi i odlazni troškovi. Nije vam potrebna formalna računovodstvena obuka za sistem sa jednim unosom. Metoda jednog unosa će odgovarati malim privatnim kompanijama i pojedinačnim poduzetnicima koji ne kupuju i ne prodaju na kredit, posjeduju malo ili nimalo fizičke imovine i drže male količine zaliha.

Dvostruko knjigovodstvo

Dvostruko knjigovodstvo je robusnije. Sledi princip da svaka transakcija utiče na najmanje dva računa, a oni se evidentiraju kao dugovi i krediti. Na primjer, ako izvršite prodaju za 20 EUR, vaš gotovinski račun će biti zadužen za 20 EUR, a vaš prodajni račun će biti kreditiran za isti iznos. U sistemu dvostrukog unosa, ukupni krediti uvijek moraju biti jednaki ukupnim zaduženjima. 

Kada se to dogodi, vaše knjige su “uravnotežene”.

Korištenje metode dvostrukog unosa za knjigovodstvo ima smisla ako je vaše poslovanje veliko, javno ili kupujete i prodajete na kredit. Preduzeća često biraju sistem dvostrukog unosa jer ostavlja manje prostora za greške. Na neki način, to ‘dvostruko provjerava’ vaše knjige jer se svaka transakcija bilježi kao dva podudarna, ali izravna računa.

Na osnovu gotovine ili obračuna

Sljedeći korak je odabir između gotovinske ili obračunske osnove za vaše knjigovodstvo. Ova odluka će zavisiti od toga kada vaša firma priznaje svoje prihode i rashode.

U gotovini, priznajete prihod kada primite gotovinu u svoje poslovanje. Troškovi se priznaju kada su plaćeni. Drugim riječima, svaki put kada gotovina uđe ili izađe na vaše račune, ona se priznaje u knjigama. To znači da kupovina ili prodaja izvršena na kredit neće ulaziti u vaše knjige sve dok se ne izvrši razmjena gotovine.

Kod obračunske metode, prihod se priznaje kada je zarađen. Slično tome, rashodi se evidentiraju kada su nastali, obično zajedno sa odgovarajućim prihodima. Stvarna gotovina ne mora da ulazi ili izlazi da bi transakcija bila evidentirana. Svoje prodaje i kupovine izvršene na kredit možete odmah označiti.

I gotovinska i obračunska osnova mogu raditi s jednostrukim ili dvostrukim knjigovodstvom. Generalno, metoda jednostrukog unosa je osnova za gotovinsko knjigovodstvo. Transakcije se bilježe kao pojedinačni unosi koji su ili ulazak ili isplata gotovine. Obračunska osnova bolje funkcionira sa sistemom dvostrukog unosa.

Kako postati knjigovođa

Knjigovođe rade s različitim klijentima i odgovorni su za rukovanje svakodnevnim finansijskim aktivnostima povezanim s poslovanjem klijenta. Oni nadgledaju i bilježe sve dolazne i odlazne transakcije, kreiraju budžete, bilansne knjige i čak mogu upravljati platnim spiskom. Postati knjigovođa počinje sa jakim razumijevanjem i finansija i organizacije, kao i ljubavlju prema brojevima.

Iako postoji bezbroj kurseva dostupnih za edukaciju i obuku knjigovođa, dobar dio knjigovođa su osobe koje su završile ekonomski fakultet. Vještine potrebne da postanete uspješan knjigovođa često se stiču kroz rad u karijeri u finansijskoj industriji ili čak balansiranjem vaših ličnih budžeta. 

Mnoge knjigovođe vremenom usavršavaju i razvijaju svoju stručnost, dok se drugi odlučuju na pohađanje seminara, čitanje knjiga ili online časove.

Knjigovodstvo za male firme

Praćenje evidencije u vašem malom preduzeću može biti zadatak sa kojim ste voljni i sposobni da se sami pozabavite. Sistem koji odaberete da koristite ne mora biti komplikovan, a knjige treba da budu jednostavne, posebno ako imate samo nekoliko zaposlenih ili ih nemate uopšte. Najvažniji dijelovi vođenja vlastitog knjigovodstva su organiziranost i praćenje detalja.

Počnite tako što ćete odlučiti o sistemu koji želite koristiti, bilo da se radi o online programu, plaćenom softveru ili proračunskoj tabeli. Zatim odvojite određeno vrijeme bilo sedmično ili dvonedjeljno da pregledate svoje knjigovodstvo, uskladite transakcije i dovršite unos potrebnih podataka. Konačno, odličite se kako će svi računi i dokumenti biti memorisani. Možete zadržati štampane kopije ili se odlučiti za elektronske datoteke skeniranjem papirologije.

Kako započeti knjigovodstvenu agenciju

Ako otkrijete da imate talenta i da uživate u procesu, možete razmisliti o pokretanju vlastitog knjigovodstvenog biznisa koji pruža ovu uslugu drugima. Uvijek postoji potražnja za iskusnim, efikasnim knjigovođama u gotovo svakoj industriji. Kompanije često predaju organizaciju svojih finansija nezavisnim profesionalcima, a zatim angažuju računovođe za složenija pitanja i poreske prijave.

Prije nego što pokrenete svoju knjigovodstvenu agenciju, odvojite vrijeme da se upoznate sa različitim računovodstvenim softverom, dobro razumite dobit i gubitak, znate kako voditi finansijske izvještaje i odlučite s kojim tipom klijenata ste zainteresirani za rad.

Kada prvi put počnete, oglašavajte se kao profesionalac koji je dobro upućen u upravljanje računima, usaglašavanje transakcija, pružanje finansijskih pregleda i balansiranje budžeta. Zatražite izjave ljudi koji su koristili vaše usluge u prošlosti i širite vijest o vašim ponudama putem sajta ili društvenih medija.

Kako pronaći knjigovođu u Podgorici

Ako ste spremni da delegirate knjigovodstvene usluge nekom drugom, može biti teško znati gdje tražiti. 

Započnite tako što ćete kontaktirati druge vlasnike preduzeća za preporuke, pretraživati najbolje knjigovodstvene agencije u Podgorici i Crnoj Gori. Takođe, možete pronaći pojedince koji pružaju usluge knjigovodstva.

Najbolje knjigovodstvene usluge u Crnoj Gori

Online knjigovodstvene usluge mogu biti pravo rješenje koje vam je potrebno za uštedu vremena i novca. Usluga koju odlučite koristiti zavisi o potrebama vašeg poslovanja i može uključivati dodatne funkcije kao što su platni spisak ili porezni dokumenti.

Danas su dostupne desetine knjigovođa u Crnoj Gori koje možete angažovati.

Pošto je knjigovodstvo jednostavniji proces od računovodstva, to je nešto što mnogi ljudi mogu da se sami brinu o sebi. Kako vaše poslovanje raste i počinjete da ostvarujete veći profit, zapošljavate osoblje i obavljate više transakcija, međutim, može imati smisla prepustiti detalje knjigovodstva nekom profesionalcu.

Najćešće nedoumice

 1. Da li se knjigovodstvo i računovodstvo razlikuju?

  Knjigovodstvo se fokusira na evidentiranje i organizovanje finansijskih podataka, uključujući zadatke kao što su fakturisanje, fakturisanje, obračun zarada i usaglašavanje transakcija. Računovodstvo je tumačenje i prezentacija tih finansijskih podataka, uključujući aspekte kao što su poreske prijave, revizija i analiza učinka.

 2. Koje vještine su potrebne knjigovođi?

  Za razliku od računovodstva, knjigovodstvo ne zahtijeva nikakve potvrde. Pojedinci koji su uspješni knjigovodstveni profesionalci su visoko organizovani, mogu precizno balansirati knjige, imaju oko za detalje i odlični su komunikatori.

Kupovina nekretnine u Crnoj Gori kao investiciona prilika

Crna Gora je mala država veličine Katara. Ponosi se prelijepom obalom koja ljubi Jadransko more i duga je otprilike tri stotine kilometara. Crna Gora, i pored svoje veličine, nudi pregršt prirodnih ljepota: pet nacionalnih parkova, ostrva, planine i pješačke staze, skrivene uvale, pješčane plaže i skijališta na sjeveru zemlje. Kao takva, pozicionirala se na globalnom tržištu kao jedan od pogodnih država za kupovinu nekretnine i ulaganje.

SADRŽAJ:

Zašto investirati i kupiti nekretninu u Crnoj Gori?

Većina ljudi nije ni čula za ovu malu jadransku državu od 600.000 stanovnika koja je stekla nezavisnost 2006. godine. Pridružila se NATO-u 2017. godine i očekuje se da će biti sljedeći ulazak u EU; 2028 je najnovija procjena. 

BDP po glavi stanovnika je oko polovine prosjeka EU i bio je vidimo stope rasta BDP-a slične srednjoevropskim u godinama prije Covida (2,9% u 2016., 4,7% u 2018. i 4,5% u 2019.). Koronavirus jako su dotakao turističku ekonomiju, ali zemlja se država oporavila.

Turizma bilježi stabilan rast do 2019. godine, a zatim je u velikoj mjeri opao 2020. godine, ali se ponovo povratio 2021. i 2022. godine. 

Stoga se stvara povoljan investicioni ambijent za kupovinu nekretnina u Crnoj Gori. Strani državljani imaju takođe povoljnosti. Kupovinom nekretnine moguće je dobiti priveremeni ili stalin boravak. 

Kupovina nekretnine u Crnoj Gori kao investiciona prilika

Kupovina nekretnine u Budvi

Budvanska rivijera je u srcu crnogorskog turizma, sa svojim lijepo očuvanim starim gradom i fantastičnim plažama. Kupac koji traži moderan i moderno opremljen stan može pronaći savršenu nekretninu u Budvi.

Cijene nekretnina u Budvi variraju: stanovi u modernim, novogradnjama u blizini mora se kreću od 90.000 – 150.000 EUR za jednosoban, a 160.000 – 200.000 EUR za dvosoban.

Nadalje, apartmani na moru se u prosjeku prodaju za 1.600 – 1.900 EUR/m2. Jednosoban namešten stan za 80.000 EUR i dvosoban namešten za 120.000 – 150.000 EUR

Budvanska obala se proteže u dužini od 21 kilometar sa sedamnaest plaža i obuhvata kultni Sveti Stefan. Prvobitno je Sveti Stefan bio ribarsko selo, ali su stare kamene kuće sa crvenim crepovima na ostrvu pretvorene u hotel sa pet zvezdica kojim upravlja Aman. Postoji ograničen broj stanova za prodaju u ovom ekskluzivnom području, koje možete pronaći kod agencije Sveti Stefan nekretnine

Ukoliko želite da kupite kuću sa okućnicom, koja se nalazi na mirnom mestu, isplati se posetiti sela uz obalu: Kuljače, Blizikuće, Reževići, , ova stara sela imaju mediteranski ambijent sa maslinicima, baštama i zadivljujući pogled na more. Šarmantne vile se kreću od oko 400.000 EUR.

Nekretnine u Kotoru

Bokokotorski zaliv je prelijepa dio Crne Gore, poznata po zadivljujućim pogledima na Jadransko more i okolne planine. Područje je popularna destinacija za turiste i lokalno stanovništvo, sa tržištem nekretnina koje konstantno raste.

Nekretnine u Kotoru obično se sastoje od luksuznih vila i apartmana sa prekrasnim pogledom na more i okolni pejzaž. Mnoge nekretnine u okolini imaju privatne bazene i druge sadržaje, što ih čini savršenim za porodice ili one koji traže opuštajuću kuću za odmor.

Tržište nekretnina u Kotoru i zalivu je veoma konkurentno, a cijene luksuznih nekretnina kreću se od 200 hiljada eura do nekoliko miliona. Međutim, ovo područje postaje sve popularnije inostrane investitore, tako da će cijene vjerovatno nastaviti rasti.

Sve u svemu, Boka je prelepo i poželjno mesto za život, sa širokim spektrom opcija nekretnina koje su dostupne za više budžete i preferencije. Bilo da tražite kuću za odmor ili stalni boravak, u Bokokotorskom zalivu ima ponešto za svakoga.

Nekretnine u Tivtu

Tivat je mali grad, na Jadranskom moru. Područje je poznato po prekrasnim plažama i marinama, što ga čini popularnom destinacijom za turiste i investitore. Posebno dio Porto Montenegro, ali o okolni djelovi koji se ubrzano razvijaju.

Tržište nekretnina u Tivtu je raznoliko, sa nizom dostupnih tipova nekretnina, od luksuznih vila i apartmana do povoljnijih opcija. Mnoge nekretnine u okolini imaju zadivljujući pogled na more i okolne planine, što ih čini veoma poželjnim. 

Ulaganje u nekretnine u Tivtu može biti dobra prilika, jer ovo područje postaje sve popularnije među turistima i kupcima nekretnina. Cijene nekretnina u Tivtu rastu, a postoji i velika potražnja za nekretninama za iznajmljivanje, posebno tokom ljetnih mjeseci.

Međutim, važno je da se istražite prije nego što uložite u nekretnine u Tivtu, kao i na svakom tržištu. Dobra je ideja raditi sa lokalnom agencijom za nekretnine koja vam može pomoći da pronađete pravu nekretninu i vodi vas kroz proces kupovine.

Kupovina nekretnine u Herceg Novom

Tržište nekretnina u Herceg Novom je raznoliko, sa nizom dostupnih tipova nekretnina. Uzimajući u brzi geografski položaj Herceg Novog, većina nekretnina ima pogled na more sa izvišenih djelova, što ih čini veoma atraktivnim za kupovinu i investiranje.

Tržište nekretnina u Herceg Novom je konkurentno, a cijene luksuznih nekretnina kreću se od nekoliko stotina hiljada eura do nekoliko miliona eura. Kupovina nekretnine u Herceg Novom može biti izazovna, s toga se savjetuje da angažujete lokalnog agenta nekrentina ili profesionalnu agenciju.

Tipičan jednosoban stan u novogradnji sa pogledom na more u Herceg Novom prodaje se za 100.000 -130.000 EUR, a za dvosoban stan možete očekivati ​​od 150.000 do 200.000 EUR. Svakako, cijene variraju zavisno od lokacije, udaljenosti o mora, i drugih faktora.

Cijene kuća kreću se od 200.000 EUR.

Vile uz more su najskuplje nekretnine od 500.000 EUR pa naviše.

Nekretnine u najluksluznijem dijelu Herceg Novog, Porto Novom kreću se od 3 miliona pa naviše.

Pasivni prihod: 8 ideja koje će vam pomoći u online zaradi novca u 2023

Ideje za pasivni prihod i online zaradu

Pasivni prihod može biti odličan način da zaradite online, bez obzira da li radite sa strane ili samo pokušavate da zaradite malo dodatnog novca svakog mjeseca. 

Pasivni prihod vam može pomoći ako iznenada ostanete bez posla ili čak ako odmorate od posla.

Ideje za pasivni prihod i online zaradu

Sa pasivnim prihodom možete imati novac čak i dok obavljate svoj primarni posao, ili ako ste u mogućnosti da izgradite solidan tok pasivnog prihoda, možda biste željeli da se malo opustite. U svakom slučaju, pasivni prihod vam daje dodatnu sigurnost.

Sadržaj:

A ako ste zabrinuti da biste mogli da uštedite dovoljno svoje zarade da ispunite svoje ciljeve za penziju, izgradnja bogatstva kroz pasivni prihod je strategija koja bi vam se takođe mogla dopasti.

Ideje za pasivni prihod

 • Napravite kurs
 • Napišite e-knjigu
 • Prihodi od zakupa
 • Affiliate marketing
 • Prodaja fotografija na internetu
 • Kratkoročno izdavanje doma
 • Napravite blog ili YouTube kanal
 • Prodaja dizajna na internetu

Šta je pasivni prihod?

Pasivni prihod uključuje redovnu zaradu iz izvora koji nije stalno zaposlenje ili ugovor od djelu. 

Pasivni prihod može doći iz dva izvora : iznajmljivanja imovine ili biznisa u kojem neko ne učestvuje aktivno, kao što su plaćeni autorski honorari ili dividende na akcije.

U praksi, možete obaviti neke ili sve poslove unaprijed, ali pasivni prihod često uključuje i dodatni rad na tom putu. Možda ćete morati da održavate svoj proizvod ažuriranim ili svoju imovinu za iznajmljivanje urednom, kako biste održali priliv pasivnog novca.

Ali ako ste posvećeni cilju, to može biti odličan način za generisanje prihoda i usput ćete sebi stvoriti dodatnu finansijsku sigurnost.

Šta pasivni prihod nije?

 • Vaš posao. Uopšteno govoreći, pasivni prihod nije prihod koji dolazi od nečega u šta ste bili materijalno uključeni, kao što su plate koje zarađujete od posla.
 • Drugi posao. Dobijanje drugog posla se neće kvalifikovati kao pasivni tok prihoda jer ćete i dalje morati da se pojavite i obavite posao da biste bili plaćeni. Pasivni prihod je stvaranje konzistentnog toka prihoda bez da morate mnogo da radite da biste ga dobili.
 • Sredstva koja ne stvaraju prihod. Ulaganje može biti odličan način za generisanje pasivnog prihoda, ali samo ako imovina koju posedujete isplaćuje dividende ili kamatu. Akcije ili sredstva koja ne isplaćuju dividende kao što su kriptovalute mogu biti uzbudljive, ali vam neće doneti pasivni prihod.

8 ideja o pasivnom prihodu za izgradnju bogatstva

Ako razmišljate o stvaranju pasivnog prihoda, pogledajte ovih 14 ideja i naučite šta je potrebno da biste bili uspešni sa njima, dok takođe razmatrate rizike povezane sa svakom idejom.

1. Napravite kurs

Jedna popularna ideja za pasivni prihod je kreiranje audio ili video kursa, a zatim vraćanje novca od prodaje vašeg proizvoda. Kursevi se mogu distribuirati i prodavati preko sajtova kao što su Udemi , SkillShare i Coursera.

Alternativno, možete razmisliti o „freemium modelu“ – izgraditi pratioce besplatnim sadržajem, a zatim naplatiti detaljnije informacije ili za one koji žele da znaju više. Na primjer, profesori jezika mogu da koriste ovaj model. Besplatni sadržaj služi kao demonstracija vaše stručnosti i može privući one koji žele da pređu na sljedeći nivo.

Prednost: Kurs može donijeti odličan prihod, jer lako zarađujete novac nakon početnog uloženog vremena.

Rizik: Potreban je ogroman napor da se stvori proizvod, a da bi zaradio dobar novac od toga, mora biti sjajan. 

2. Napišite e-knjigu

Pisanje e-knjige može biti dobra prilika da iskoristite niske troškove objavljivanja, pa čak i iskoristite distribuciju Amazona širom svijeta kako bi vašu knjigu vidjeli potencijalno milioni potencijalnih kupaca. E-knjige mogu biti relativno kratke, možda 30-50 stranica, i mogu biti relativno jeftine za kreiranje, jer se oslanjaju na vašu sopstvenu stručnost.

Moraćete da budete stručnjak za određenu temu, ali tema bi mogla biti niša i koristiti neke posebne vještine ili sposobnosti koje vrlo mali broj nudi, ali koje su potrebne mnogim čitaocima. Možete brzo dizajnirati knjigu na onlajn platformi, a zatim čak i testirati različite naslove i cijene.

Ali, baš kao i kod dizajniranja kursa, mnogo vrijednosti dolazi kada dodate više e-knjiga u mješavinu, privlačeći više klijenata svom sadržaju.

Prednost: E-knjiga može funkcionisati ne samo da pruža dobre informacije i vrednost čitaocima, već i kao način da privučete pažnju na vaše druge ponude, uključujući audio ili video kurseve, druge e-knjige, veb lokaciju ili potencijalno veće vrijednosti seminara.

Rizik: Vaša e-knjiga mora biti veoma dobra da bi stekla sljedbenike, a onda će vam pomoći ako i vi imate neki način da je plasirate na tržište, kao što je postojeća veb lokacija, promocija na drugim relevantnim veb lokacijama, pojavljivanje u medijima ili podkastovima ili nešto drugo. Dakle, mogli biste da uložite mnogo unaprijed i da dobijete vrlo malo za svoje napore, posebno u početku.

I dok je e-knjiga lijepa, pomoći će ako pišete više, a zatim čak i izgradite posao oko knjige ili učinite knjigu samo jednim dijelom vašeg poslovanja koji jača druge dijelove. Dakle, vaš najveći rizik je vjerovatno da gubite vrijeme uz malu nagradu.

3. Pasivni prihodi od zakupa

Ulaganje u nekretnine za iznajmljivanje je efikasan način za ostvarivanje pasivnog prihoda. Ali često zahtjeva više posla nego što ljudi očekuju.

Ako ne odvojite vrijeme da naučite kako da to učinite profitabilnim poduhvatom, mogli biste da izgubite investiciju.

Prednost: Da biste zaradili pasivni prihod od iznajmljivanja nekretnina, morate da odredite tri stvari:

 • Koliko povrata želite na investiciju
 • Ukupni troškovi i izdaci imovine
 • Finansijski rizici posjedovanja imovine

Na primjer, ako je vaš cilj da zaradite 10.000 eura godišnje u novčanom toku od zakupa, a imovina ima mjesečnu ratu za kredit od 2.000 eura i košta još 300 evra mjesečno za poreze i druge troškove, moraćete da naplatite 3.133 eura mjesečne kirije da biste dostigli svoj cilj.

Rizik: Treba razmotriti nekoliko pitanja: Da li postoji tržište za vašu imovinu? Šta ako dobijete zakupca koji kasni sa plaćanjem ili ošteti imovinu? Šta ako ne možete da iznajmite svoju imovinu? Bilo koji od ovih faktora bi mogao da ugrozi vaš pasivni prihod.

I ekonomski padovi takođe mogu predstavljati izazove. Možda ćete odjednom imati stanare koji više ne mogu da plaćaju kiriju, dok još uvek možete da platite sopstvenu hipoteku. Ili možda nećete moći da iznajmite kuću za onoliko koliko ste mogli ranije, jer prihodi opadaju. A cijene kuća u poslednje vrijeme brzo rastu, dijelom zbog niskih hipotekarnih stopa, tako da vaše kirije možda neće moći da pokriju vaše troškove. Željećete da odmjerite ove rizike i da imate planove za vanredne situacije da biste se zaštitili.

4. Affiliate marketing

Sa affiliate marketingom, vlasnici web sajtova, „influenseri“ društvenih medija ili blogeri promovišu proizvod treće strane tako što će uključiti link do proizvoda na svom sajtu ili nalogu društvenih medija. Amazon je možda najpoznatiji affiliate partner, ali eBay, Avin i ShareASale su takođe među većim imenima. A Instagram i TikTok su postali ogromne platforme za one koji žele da povećaju broj pratilaca i promovišu proizvode.

Takođe, možete razmisliti o povećanju liste emailova da biste skrenuli pažnju na svoj blog ili na drugi način usmjerili ljude na proizvode i usluge koje bi mogli da žele.

Prednost: Kada posjetilac klikne na link i uradi kupovinu od treće strane pridružene kompanije, vlasnik sajta zarađuje proviziju. Provizija se može kretati od 3 do 7 procenata, tako da će vjerovatno biti potreban značajan saobraćaj na vašem web sajtu da bi se ostvario ozbiljan prihod. Ali ako možete da povećate svoje pratioce ili imate unosniju nišu (poput softvera, finansijskih usluga ili fitnesa), možda ćete moći da zaradite neki ozbiljan novac.

Affiliate marketing se smatra pasivnim jer, u teoriji, možete zaraditi novac samo dodavanjem linka na svoju veb lokaciju ili na nalogu na društvenim mrežama. U stvarnosti, nećete ništa zaraditi ako ne možete da privučete čitaoce na svoj sajt da kliknu na link i nešto kupe.

Rizik: Ako tek počinjete, moraćete da odvojite vrijeme da kreirate sadržaj i izgradite saobraćaj. Može potrajati značajno vrijeme da se sakupite pratioce i moraćete da pronađete pravu formulu za privlačenje te publike, što je proces koji može potrajati. Što je još gore, kada potrošite svu tu energiju, vaša publika će možda biti sklona da pobjegne ka sledećem popularnom influenseru, trendu ili platformi društvenih mreža.

5. Prodaja fotografija na internetu

Prodaja fotografija na internetu možda nije najočiglednije mjesto za uspostavljanje pasivnog poslovanja, ali bi vam moglo omogućiti da povećate svoje napore, posebno ako možete da prodajete iste fotografije iznova i iznova. Da biste to uradili, možda ćete raditi sa organizacijom kao što je Getti Images, Shutterstock ili Alami.

Da biste započeli, moraćete da budete odobreni od strane platforme, a zatim licencirajte svoje fotografije da ih koristi onaj ko ih preuzme. Platforma vam onda plaća svaki put kada neko koristi vašu fotografiju.

Biće vam potrebne fotografije koje se dopadaju određenoj publici ili koje predstavljaju određenu scenu, i moraćete da otkrijete gdje je potražnja. Fotografije mogu biti snimci sa modelima, pejzaži, kreativni scenariji i još mnogo toga, ili mogu da budu stvarni događaji koji bi mogli da postanu vijesti.

Prednost: Dio vrijednosti prodaje ili licenciranja vaših fotografija preko platforme je da imate potencijal da povećate svoje mogućnosti, posebno ako možete da obezbjedite slike koje će biti tražene. Dakle, potencijalno biste mogli prodati istu sliku stotine ili hiljade puta ili više.

Rizik: Možete dodati stotine fotografija na platformi kao što je Getty Images, a da nijedna od njih zaista ne generiše značajnu prodaju. Samo nekoliko fotografija može donijeti sav vaš prihod, tako da morate nastaviti da dodajete fotografije dok tražite tu iglu u plastu sijena.

Možda će biti potrebno mnogo truda da izađete i snimite fotografije, a zatim ih obradite i budete u toku sa događajima koji na kraju mogu dovesti do vaših prihoda. A motivaciju bi moglo biti teško održati: svaka sledeća fotografija može biti vaša srećka, iako gotovo sigurno neće biti.

6. Kratkoročno izdavanje doma

Ova jednostavna strategija koristi prostor koji ionako ne koristite i pretvara ga u priliku za zarađivanje novca . Ako odete na ljetovanje ili morate da budete van grada neko vrijeme, ili možda čak samo želite da putujete, razmislite o iznajmljivanju svog trenutnog prostora dok vas nema.

Prednost: Možete da postavite svoj prostor na bilo kom broju veb-lokacija, kao što je Airbnb, i sami postavite uslove zakupa. Sakupite novac za svoje napore uz minimalan dodatni rad, posebno ako iznajmljujete zakupcu na nekoliko mjeseci.

Rizik: Ovdje nemate mnogo finansijskih nedostataka, ako je dopuštanje strancima da ostane u vašoj kući, rizik koji je netipičan za većinu pasivnih ulaganja. Stanari mogu oštetiti ili čak uništiti vašu imovinu ili čak dragocenosti.

7. Napravite blog ili YouTube kanal

Da li ste stručni za putovanja na Tajland? Maven od Minecraft-a? Sultan sving plesa? Uzmite svoju strast prema temama i objavite je u blogu ili YouTube kanalu, koristite oglase ili sponzore da biste ostvarili prihod. Pronađite popularnu temu, čak i malu nišu, i postanite stručnjak za to. U početku ćete morati da napravite skup sadržaja i privučete publiku, ali to može da stvori tok prihoda tokom vremena, nakon što postanete poznati po svom zanimljivom sadržaju.

Prednost: Možete koristiti besplatnu (ili veoma jeftinu) platformu, a zatim iskoristiti svoj sjajan sadržaj da biste dobili pratioce. Što je vaš glas ili oblast interesovanja jedinstveniji, to je bolje za vas da postanete „osoba“ koja će biti poznata.

Rizik: Morate da napravite sadržaj na početku, a zatim da kreirate tekući sadržaj, što može potrajati. Morate da budete strastveni u vezi sa proizvodom, jer vam to može pomoći da održite motivaciju da nastavite, posebno na početku jer vas vaši pratioci još uvek pronalaze.

Prava mana ovdje je što možete potrošiti gomilu svog vremena i resursa, sa malo toga da kažete, ako postoji ograničeno interesovanje za vašu temu ili nišu. Vaša oblast stručnosti je možda pun pogodak za privlačenje profitabilne publike, ali nećete biti sigurni u to dok ne provjerite.

8. Prodaja dizajna na internetu

Ako imate dizajnerske vještine, možda ćete moći da ih pretvorite u riznice novca, tako što ćete prodavati predmete sa vašim odštampanim dizajnom. Preduzeća kao što su CafePress i Zazzle omogućavaju vam da prodajete artikle kao što su majce, šeširi, šolje i drugo sa sopstvenim dizajnom.

Prednost: Možete započeti sa sopstvenim dizajnom i vidjeti za šta je tržište zainteresovano i dalje širiti. Možda ćete moći da iskoristite naglo interesovanje za aktuelni događaj i dizajnirajte majcu koja odslikava duh vremena ili je barem u neku ruku zanimljiva. Takođe možete da napravite sopstvenu veb prodavnicu preko sajta kao što je Shopify da biste plasirali svoje proizvode.

Rizik: Partnerske štamparije vam omogućavaju da unapredite proizvode bez direktnog ulaganja u robu, izbjegavajući jedan od najvećih rizika vezanih za vaš kapital. Ali možda ćete moći da dobijete bolje cijene ako sami uložite u neki od inventara. Još jedan veliki rizik je da biste mogli da uložite mnogo vremena uz malu isplatu, ali ovaj put bi mogao biti zanimljiv ako već radite na dizajnu za drugu površinu.

Koliko izvora pasivnih prihoda treba da imate?

Ne postoji jedinstven savjet kada je u pitanju generisanje tokova prihoda. Koliko izvora prihoda, treba da zavisi od toga gdje ste finansijski i koji su vaši finansijski ciljevi za budućnost . Ali imati barem nekoliko je dobar početak.

Naravno, želite da budete sigurni da ulaganje u novi tok pasivnog prihoda ne izaziva da izgubite fokus na druge tokove. Dakle, želite da uravnotežite svoje snage i da budete sigurni da birate najbolje prilike za svoje vrijeme.