Roming u Crnoj Gori – sve informacije i savjeti za uštedu u 2024

Roming u Crnoj Gori je veoma popularan za turiste iz Srbije, BiH, Hrvatske, Albanije, i Makedonije i EU. To i ne čudi, budući da veliki dio turista tokom ljetnje turističke sezone boravi u Crnoj Gori iz navedenih zemalja. 

Ukidanje rominga u Crnoj Gori i u regionu Zapadnog Balkana završetak je procesa koji je trajao dvije godine i u tom periodu se postepeno spuštala cijena usluga u romingu, u skladu sa Sporazumom o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama. 

Od ove godine, korisnici će imati i povoljnosti nižih cijena u romingu u zemljama Evropske Unije, počevši od 1. oktobra 2023.

Roming Crna Gora za korisnike iz Srbije

Ovim se može reći da je roming u Crnoj Gori, ukoliko dolazite iz zemalja regiona (Srbija, Kosovo, BiH, Makedonija) od 1. jula 2021. godine identičan naknadama i cijenama iz tarifnih paketa matičnih operatora. Tako da ćete izbjeći dodatne troškove tokom putovanja u Crnu Goru ovoga ljeta. 

SADRŽAJ STRANICE:

Šta je roming?

Roming je kada koristite svoj mobilni telefon dok povremeno putujete van zemlje u kojoj živite ili radite ili studirate. Dakle, sve dok provodite više vremena kod kuće nego u inostranstvu ili koristite mobilni telefon više kod kuće nego u inostranstvu, smatra se da ste u romingu čim pređene granicu države u kojoj živite. U državi gdje živite naplaćuju se domaće cijene.

Kad god pređete granicu svoje države, praksa je da dobijete tekstualnu poruku od svog mobilnog operatora koja vas obavještava da ste u romingu.

Zašto je roming popularan?

Roming servisi su veoma popularni kako u svijetu tako i u Crnoj Gori, tj. Balkanu. Porastom turizma i putovanja, javlja se sve veća potreba za roming servisima. Ako uz to pridamo veliki rast mobilnih telefona i potrošnju DATA podataka, za svakog turistu je roming nezaobilazan dio putovanja. 

Roming Crna Gora i EU

Postalo je i zvanično, od 1. oktobra 2023 godine počeće smanjenje roming cijena za državljane Crne Gore i EU država.

Telekom operatori iz EU i Zapadnog Balkana dogovorili su postepeno smanjenje cijena u narednih par godina, počevši od 1. oktobra 2023.

Roming Zapadni Balkan i EU

Roming će biti jeftinije za cijeli Zapadni Balkan iz EU i obrnuto. Niže su prikazane cijene za Gigabajte.

GodinaMaksimalna cijena po GB
202318 EUR
202614 EUR
20289 EUR
Maksimalne cijene gigabajta u Romingu za EU i Zapadni Balkan

Šta ne znate o roming?

Neke stavke korisnici ne znaju o romingu. A mogu se ticati potrošnje i načina korišćenja. 

Svi operatori koriste takozvanu politika fer korišćenja, što bi značilo da se rade određena ograničenja kako bi operator sačuvao i pravilno rasporedio resurse za sve korisnike koji pristupaju mreži.

Mobilni operateri u Crnoj Gori mogu da primenjuju „politiku fer korišćenja“ kako bi osigurali da svi korisnici rominga imaju pristup pravilima „roming kao kod kuće“ (tj. usluge rominga po domaćim tarifama) i da imaju koristi od njih kada putuju. To znači da vaš mobilni operater može primjeni fer, razumne i proporcionalne načine kontrole kako bi izbjegli da korisnici zloupotrijebe pravila.

Roming Crna Gora

Novi način naplate roming kao kod kuće znači da će korisnik roming usluge u regionu Zapadnog Balkana koristiti u skladu sa uslovima i cijenama iz tarifnog paketa koji koristi u svojoj matičnoj mreži.

Korišćenje interneta u romingu

Operator ima pravo da primijeni ograničenje količine podataka iz tarifnog paketa, što su gotovo svi mobilni operatori i uradili. Ovo se prevashodno odnosi na tarifne pakete matičnog operatora.

MTS roming Crna Gora

MTS Srbija nudi svojim korisnicima roming za postpaid i prepaid tarife. U postpaidu svi pozivi, SMS i Internet u Crnoj Gori se tarifiraju kao u domaćem saobraćaju (unutar Srbije). Što znači, ako ste na ljetovanju u Crnoj Gori, možete se opustiti jer nećete imati neželjenu potrošnju. 

Prepaid cijene Mts rominga u Crnoj Gori su takođe izjednačene kao sa cijenama u Srbiji. 

Više o cijenama i tarifama ovdje.

Prilikom dolaska u Crnu Goru savjetujemo vam odabir Mtel Crna Gora. 

Yettel / Telenor roming crna gora

Yettel roming u Crnoj Gori (nekadasnji Telenor) takođe nudi roming Kao kod kuće, sa identičnim cijenama na domaćem tržištu i romingu u Crnoj Gori i bez dodatnih troškova. 

Po ulasku u Crnu Goru savjetujemo da ručnu odaberete One Crna Gora mrežu (nekadašnji Telenor Crna Gora), kako bi imali najpovoljnije uslove.

Više informacija o Yettel romingu u Crnoj Gori ovdje

A1 roming Crna Gora / VIP roming crna gora

A1 takođe nudi roming za postpaid i prepaid korisnike. 

A1 roming za Crnu Goru je regulisan po modelu Roam Like at Home tj. Kao kod kuće, pa minute i poruke ka svim mrežama iz A1 tarife, koristite u romingu u Crnoj Gori bez neplaniranih i dodatnih troškova. Ovo važi i za postpaid i za prepaid korisnike.

Pri dolasku u Crnu Goru savjetujemo da ručno odabere Telekom mrežu, ukoliko nije automatski odabrana, za najpovoljniji roming A1 korisnika u Crnoj Gori.

Više informacija o A1 romingu u Crnoj Gori ovdje.

Roming Srbija i Crna Gora

Ako u Srbiji, kod matičnog operatora, imate neograničene pozive i SMS-ove, dobićete neograničene pozive i SMS-ove tokom rominga u Crnoj Gori. Ako u svojoj zemlji imate neograničene mobilne podatke ili jeftine mobilne podatke, vaš operator može primijeniti takozvanu politiku fer korišćenja na upotrebu podataka (interneta) u romingu. Ako je to slučaj, operator će vas unaprijed obavijestiti o takvom ograničenju i upozoriti vas u slučaju da ga dostignete.

Ukidanje rominga u Crnoj Gori

Od 1. jula 2021. godine u skladu sa Sporazumom o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama došlo je ukidanja rominga u Crnoj Gori za korisnike i turiste iz Srbije, Makedonije, Kosova, i Bosne i Hercegovine.

Da li je roming u EU ukinut?

Roming u zemljema EU, ako dolazite i Crne Gore, Srbije ili drugih zemalja Zapadnog Balkana, nike ukinut. Svakako, od 1. oktobra 2023. počinje smanjenje roming cijena izneđu zemalja Zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora, Albanija, BiH i Makedonije) i Evropske Unije.