Školski kalendar za 2022-2023 za Crnu Goru

Školskim kalendarom za 2022-2023 propisuje se početak nastavne godine, vrijeme organizovanja obrazovno-vaspitnog rada i klasifikacioni periodi u ustanovama u toku nastavne 2022/2023. godine.

Nastavna godina počinje u četvrtak, 1. septembra 2022. godine, a završava se u utorak, 13. juna 2023. godine.

Nastavna godina za učenike završnog razreda završava se u petak, 19. maja 2023. godine.

Prvi klasifikacioni period

Početak prvog klasifikacionog perioda: 1. septembar 2022 godine (četvrtak)

Kraj prvog klasifikacionog perioda: 28. oktobar 2022 godine (petak)

Drugi klasifikacioni period

Početak drugog klasifikacionog perioda: 2. novembar 2022 godine (srijeda)

Kraj drugog klasifikacionog perioda: 30. decembar 2022 godine (petak)

Zimski raspust

Početak zimskog raspusta: 31. decembar 2022 godine (subota)

Kraj zimskog raspusta: 22. januar 2023 godine (nedjelja)

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, donijelo je odluku da se početak drugog polugodišta odlože za 7 dana.

Treći klasifikacioni period

Početak trećeg klasifikacionog perioda: 23. januar 2023 godine (ponedeljak)

Nakon odluke ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, da odloži početak drugog polugodišta, početak trećeg kvalifikacionog perioda počinje: 30. januar 2023 (ponedeljak).

Kraj trećeg klasifikacionog perioda: 31. mart 2023 godine (petak)

Četvrti klasifikacioni period

Početak četvrtog klasifikacionog perioda: 3. april 2023 godine (ponedeljak)

Kraj četvrtog klasifikacionog perioda: 13. jun 2023 godine (utorak)

Kraj četvrtog klasifikacionog perioda za učenike završnog razreda: 19. maj 2023 godine (petak)

Ljetnji raspust

Početak ljetnjeg raspusta: 14. jun 2023 godine (srijeda)

Kraj ljetnjeg raspusta: 31. avgust 2023 godine (četvrtak)

Testiranje postignuća učenika

Testiranje postignuća učenika na kraju drugog ciklusa osnovne škole obaviće se 18. maja 2023. godine (odabrana poglavlja iz prirodnih i društvenih nauka).

Eksterna provjera znanja učenika na kraju trećeg ciklusa osnovne škole obaviće se:

  • Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost; Albanski jezik i književnost – 19. aprila 2023. godine
  • Matematika – 20. aprila 2023. godine
  • Jedan nastavni predmet po izboru učenika – 21. aprila 2023. godine

Maturski i stručni ispit obaviće se:

  • Crnogorski – srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost; Albanski jezik i književnost – 11. aprila 2023. godine
  • Prvi strani jezik – 10. maja 2023. godine
  • Matematika – 25. maja 2023. godine
  • Nastavni predmet po izboru učenika odnosno stručne teorije 6. juna 2023. godine

Izdavanje diplome o maturskom i stručnom ispitu obaviće se najkasnije do 20. juna 2023. godine.