Stanje na putevima Crna Gora

Pročitajte pregled stanja na putevima u Crnoj Gori danas. Saobraćaj se obavlja po sigurnim putevima i magistralama duž cijela države. Očuju se stabilne vremenske prilike, ali se savjetuje opreznost svim vozačima.

Na cestama gdje se odvijaju radovi na putu odvija se izmijenjen režim saobraćaja, koji možete pogledati niže.

SADRŽAJ:

Stanje na putevima danas u Crnoj Gori

Vozače na putevima u Crnoj Gori uglavnom očekuju suvi i čisti kolovozi, osim na sjeveru gdje se očekuju slabe padavine. Duž usjeka i klisura skrećemo pažnju vozačima na moguće manje odronjavanje. Na dionicama gdje se izvode radovi, saobraćaj će se odvijati izmijenjenim režimom vožnje.

Savjetujemo pažljivu vožnju na svim pravcima i poštovanje saobraćajnih pravila.

Pogledajte najnovije cijene goriva u Crnoj Gori.

Stanje na putu Rožaje – Špiljani

Stanje na putu Rožaje Špiljani se privremeno obustavlja. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-5 Rožaje – Špiljani, saobraćaj će biti obustavljen za sve vrste vozila radnim danima između 8:30 i 11:30 sati i 13:45 do 16:45 sati. Dana 13.05, 14.05, 20.05, 27.05 i 28.05 2023. godine saobraćaj će biti obustavljen na ovom pravcu između 09:00 i 15:00 sati.

Radovi na putu u Crnoj Gori

Radovi na putu Dobrilovina

Saobraćaj je prekinut za sve kategorije vozila na regionalnom putu Mojkovac – Đurđevića Tara u mjestu Dobrilovina.

Radovi na putu Danilovgrad-Čevo

Na regionalnom putu R-14 Danilovgrad-Čevo u periodu od 10.05.2023. do 13.10.2023. godine, doći će do potpune obustave saobraćaja za sve vrste vozila od 09:00 do 12:00 sati i od 13:00 do 16:00 sati zbog izvođenja radova.

Radovi na putu Bioče-Mateševo

Na regionalnom putu R-13 dionica Bioče-Mateševo zbog radova na putu, na dijelu Nožice-Lopate doći će do obustave saobraćaja za sve vrste vozila u periodu od 10:00 do 14:00 sati u periodu od 04.05.2023. do 24.05.2023. godine.

Radovi na putu Ribarevine –Dračenovac u Rožajama

Privremeno se za period od 18.04.2023. godine do završetka radova odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni zbog radova na sanaciji zidova na magistralnom putu M-5 Ribarevine –Dračenovac u Rožajama.

Kontakt pomoć na putu

Potražite pomoć na putu.

Kontakt telefoni i centar za pomoć na putu u Crnoj Gori.

Povezani tekstovi: