Bolnica Codra Podgorica

Bolnica Codra Podgorica
Radosava Burica
Podgorica, 81000
Crna Gora
+382 69 300 300
codrahospital@codra.me

Bolnica Codra Podgorica

Privatna medicinska ustanova CODRA, nastala je prije deset godina, 2001.g. , osnivanjem prve privatne poliklinike u Crnoj Gori.

Od samog postanka Codra je slijedila moto: “Ko je prestao da bude bolji, prestao je da bude dobar”. Svih ovih godina pratila je najnovije svjetske trendove u medicini, i u skladu sa tim nabavljala opremu vrhunske tehnologije i angažovala eminentne stručnjake iz svih oblasti. Sve to je pratilo i proširenje prostornih kapaciteta.

Tako je 13.11.2006. nastala prva privatna bolnica u Crnoj Gori, CODRA.

Bolnica Kodra u Podgorici, ulica Radosava Burića

U okviru bolnice postoji:

ambulantno-dijagnostički dio, koji raspolaže najsavremenijom opremom potrebnom za dijagnostiku oboljenja iz svih oblasti medicine:

 • Rentgen kabinet sa Rentgen aparatom Philips, koji posjeduje sve opcije koje zahtijeva savremena Rentgen dijagnostika,
 • Biohemijska laboratorija sa kompletnom aparaturom,
 • Pato-histološka ambulanta za patohistološke nalaze, uključujući i nalaze biopsije “ex-tempore”
 • Kabinet za endoskopije sa najnovijim endo-video sistemom za gastroskopije i kolonoskopije,
 • Ultrazvučni aparat Siemens Versa pro za dijagnostiku oboljenja u svim oblastima,
 • Ultrazvučni aparat Powervision Toshiba za:
  • dopler krvnih sudova,
  • transkranijalni dopler,
  • hiruršku dijagnostiku,
 • Ultrazvučni aparat 4D Medison sa trodimenzionalnom slikom,
 • Ultrazvučni aparat Toshiba nemio za dijagnostiku u ginekologiji,
 • Ultrazvučni aparat Toshiba nemio za dijagnostiku u kardiologiji i angiologiji,
 • Ultrazvučni aparat Toshiba Xario-najnoviji ultrazvučni aparat za dijagnostiku oboljenja u urologiji, uključujući i biplanarnu transrektalnu sondu potrebnu za pregled i ciljanu biopsiju prostate,
 • Ultrazvuk Toshiba nemio sa 4 sonde uključujući kardiološku sa Cv doplerom i transezofagealnu sondu.
 • Ultrazvuk Toshiba Nemio sa 4 sonde za kompletnu dijagnostiku iz svih oblasti.
 • Kompletna oprema za kardiološku dijagnostiku: tri EKG aparata, holter, ergometrija
 • Endovideo sistem za cistoskopiju i ureterorenoskopiju
 • Endovideo sistem za bronhoskopiju
 • Endovideo sistem za mediastinoskopiju
 • Kompletna oprema za oftalmološke preglede, uključujući i ultrazvuk, laser i vidno polje.
 • 64 MULTISLAJSNI SKENER TOSHIBA AQUILION za:
  • MSCT koronarografije
  • MSCT angiografije
  • MSCT za ostala tkiva, organe i sisteme organa

Operacioni blok, opremljen po svim svjetskim standardima:

 • Četiri operacione sale, opremljene po svim svjetskim standardima
 • Intenzivnu njegu
 • Jednokrevetne i dvokrevetne apartmane za smještaj pacijenata u postoperativnom toku ili u fazi ispitivanja.

U Bolnici “CODRA” se rade operativni zahvati iz sljedećih oblasti:

 • Hirurgije
 • Urologije
 • Ginekologije
 • Ortopedije
 • Otorinolaringologije
 • Oftalmologije
 • i ostalih operativnih grana

U bolnici “CODRA” angažovan je visoko stručan i profesionalan ljekarski kadar koji garantuje kvalitet medicinske usluge, diskreciju, brzinu i individualnu pažnju. Kolektiv “Codre” čini kompaktan i uigran tim koji prati i kontroliše zdravstveno stanje svojih pacijenata, počev od preventive, pa do kompletne dijagnostike i liječenja, na način koji zadovoljava i najstrože standarde. Zahvaljujući brižljivom pristupu svakom pacijentu, najsavremenijoj medicinskoj opremi, naporima eminentnih stručnjaka, evropskim zdravstvenim uzorima i rezultatima koje postiže, “CODRA” je stekla puno povjerenje kod svojih pacijenata, koji u sve većem broju kompletnu brigu o svom zdravlju i zdravlju svoje porodice, počev od preventive pa do dijagnostike i liječenja, povjeravaju ekipi “CODRE”.