Školski kalendar za 2023-2024 za Crnu Goru

Školski kalendar Crna Gora za 2023-2024
Školski kalendar za 2023-2024 u Crnoj Gori

Školskim kalendarom za 2023-2024 propisuje se početak nastavne godine, vrijeme organizovanja obrazovno-vaspitnog rada i klasifikacioni periodi u ustanovama u toku nastavne 2023/2024. godine.

SADRŽAJ

Školski kalendar za 2023-2024

Školska godina počinje u ponedeljak, 4. septembra 2023. godine, a završava se u petak, 14. juna 2024. godine.

Nastavna godina za učenike završnog razreda završava se u petak, 17. maja 2024. godine.

Prvi klasifikacioni period

Početak prvog klasifikacionog perioda: 4. septembar 2023 godine (ponedeljak)

Kraj prvog klasifikacionog perioda: 1. novembar 2023 godine (srijeda)

Drugi klasifikacioni period

Početak drugog klasifikacionog perioda: 6. novembar 2023 godine (ponedeljak)

Kraj drugog klasifikacionog perioda: 29. decembar 2023 godine (petak)

Zimski raspust 2023-2024 Crna Gora

Početak zimskog raspusta: 1. januar 2024 godine (ponedeljak)

Kraj zimskog raspusta: 21. januar 2024 godine (nedjelja)

Treći klasifikacioni period

Početak trećeg klasifikacionog perioda: 22. januar 2024 godine (ponedeljak)

Kraj trećeg klasifikacionog perioda: 29. mart 2024 godine (petak)

Četvrti klasifikacioni period

Početak četvrtog klasifikacionog perioda: 1. april 2024 godine (ponedeljak)

Kraj četvrtog klasifikacionog perioda: 14. jun 2024 godine (petak)

Kraj četvrtog klasifikacionog perioda za učenike završnog razreda: 17. maj 2024 godine (petak)

Ljetnji raspust 2024

Početak ljetnjeg raspusta: 17. jun 2024 godine (ponedeljak)

Kraj ljetnjeg raspusta: 31. avgust 2024 godine (subota)

Testiranje postignuća učenika

Testiranje postignuća učenika na kraju drugog ciklusa osnovne škole obaviće se 16. maja 2024. godine (Crnogorski-Srpski, Bosanski i Hrvatski jezik i književnost, Albanski jezik i književnost).

Eksterna provjera znanja učenika na kraju trećeg ciklusa osnovne škole obaviće se:

 • Crnogorski – Srpski, Bosanski, Hrvatski jezik i književnost; Albanski jezik i književnost – 17. aprila 2024. godine
 • Matematika – 18. aprila 2024. godine
 • Jedan nastavni predmet po izboru učenika – 19. aprila 2024. godine

Maturski i stručni ispit obaviće se:

 • Crnogorski – Srpski, Bosanski i Hrvatski jezik i književnost; Albanski jezik i književnost – 16. aprila 2024. godine
 • Prvi strani jezik – 15. maja 2024. godine
 • Matematika – 24. maja 2024. godine
 • Nastavni predmet po izboru učenika odnosno stručne teorije 6. juna 2024. godine

Izdavanje diplome o maturskom i stručnom ispitu obaviće se najkasnije do 21. juna 2024. godine.

Najčešća pitanja

 1. Kada počinje školska godina 2023 u Crnoj Gori?

  Početak školske godine je predviđen školskim kalendarom, a to je 4. septembar 2023.

 2. Da li će se odložiti početak školske godine zbog ljetnje sezone?

  Za sada nema informacija da će biti odlaganja početka školske godine.

 3. Kada počinje zimski raspust?

  Zimski raspust počinje 1. januara i završava se 21. januara 2024. godine.