Operativni ili Finansijski lizing za automobile?

Kupovina automobila je velika investicija, a mnogi ljudi se odlučuju za lizing umjesto gotovinske kupovine. Postoje dvije glavne vrste lizinga za automobile – operativni i finansijski. Koja vrsta je bolja za vas? 

U ovom tekstu ćemo objasniti ključne razlike između operativnog i finansijskog lizinga za vozila.

SADRŽAJ:

Šta je lizing za auta?

Lizing za automobile je dugoročni ugovor između kupca i lizing kompanije. Umjesto da kupac odmah plati punu cijenu vozila, on plaća manji početni depozit i zatim mjesečne rate tokom određenog perioda (obično 2-10 godina). Na kraju perioda lizinga, kupac može vratiti auto i uzeti novi lizing ili otkupiti vozilo za ostatak vrijednosti.

Lizing omogućava ljudima da voze novo vozilo bez velikog početnog ulaganja. Međutim, lizing nije isto što i kredit – kod lizinga, lizing kompanija zadržava pravno vlasništvo nad vozilom tokom trajanja ugovora.

Razlike između finansijskog i operativnog lizinga za vozila

Iako oba tipa lizinga omogućavaju korišćenje vozila uz mjesečne rate, postoje važne razlike:

Finansijski lizing – Kod ovog lizinga, kupac plaća amortizaciju vozila tokom trajanja ugovora, tako da na kraju postaje vlasnik. Ovo je sličnije kreditu, s tim da lizing kompanija zadržava vlasništvo dok se vozilo ne otkupi.

Operativni lizing – Ovdje kupac samo plaća za korištenje vozila tokom lizing perioda. Na kraju ugovora, vozilo se vraća lizing kompaniji. Kupac ne stiče vlasništvo niti plaća amortizaciju.

Preporučeno za čitanje:

Koji je bolji lizing, operativni ili finansijski?

Da li je bolji finansijski ili operativni lizing zavisi od vaših potreba:

Finansijski lizing je bolji ako želite posjedovati vozilo dugoročno. Nakon otplate dobijate vlasništvo, iako plaćate veće rate zbog amortizacije. Poreski tretman je sličan kao kod kredita.

Operativni lizing je fleksibilniji jer ne morate brinuti o prodaji vozila. Dobro je ako želite mijenjati automobile svakih nekoliko godina. Međutim, na kraju nemate imovinu i plaćate više dugoročno.

Prema istraživanju iz 2019., čak 78% lizinga automobila u SAD su operativni lizing. Međutim, finansijski lizing je u porastu i sada čini 22% tržišta.

Možda vas interesuje: Šta je Euribor i kako utiče na vašu kamatnu stopu

Obaveze kupca kod operativnog i finansijskog lizinga

Kod oba tipa lizinga, kupac mora:

  • Plaćati mjesečne lizing rate na vrijeme
  • Održavati vozilo prema uputstvima proizvođača
  • Obavljati redovne servise
  • Imati kasko osiguranje

Dodatne obaveze kod operativnog lizinga:

  • Ograničen godišnji broj kilometara
  • Vraćanje vozila u dogovorenom stanju na kraju lizinga
  • Plaćanje prekoračenja kilometara i oštećenja

Kod finansijskog lizinga kupac preuzima troškove registrovanja vozila i na kraju postaje vlasnik.

Računovodstveni i poreski tretman lizinga za vozila

Računovodstveno, finansijski lizing se tretira kao imovina (vozilo) i obaveza (lizing). Operativni lizing je trošak perioda i ne utiče na bilans stanja.

Poreski tretman:

  • Finansijski lizing automobila – Kamate su poreski priznati rashod. Amortizacija se knjiži kao trošak.
  • Operativni lizing automobila – Lizing rate su u cijelosti poreski priznati trošak. Nema amortizacije.

Na kraju, finansijski ili operativni lizing?

Kod kupovine automobila, finansijski lizing vodi ka vlasništvu dok operativni pruža veću fleksibilnost. Finansijski lizing je sličniji kreditu i ima poresku amortizaciju, dok je operativni lizing operativni trošak bez dugoročne imovine. 

Vrsta lizinga koja vam najviše odgovara zavisi od vaših finansijskih mogućnosti i potreba vezanih za vozilo. Razmislite o prednostima i nedostacima svake opcije prije nego što se odlučite za lizing vašeg sljedećeg automobila.