Produženje vozačke dozvole: dokumentacija, takse i procedura u MUP

Kada vozačka dozvola istekne, vozač može zatražiti produženje iste tako da se izda nova vozačka dozvola. Procedura za produžetak vozačke dozvole u Crnoj Gori je jednostavna, s tim što uvijek postoje određene nedoumice kao na primjer: koju dokumentaciju treba pripremiti, koliko uplatiti za produžetak vozačke dozvole, da li je potrebno ljekarsko uvjerenje i slično?

SADRŽAJ:

Kako izvaditi vozačku dozvolu?

Da biste podnijeli zahtjev u MUP-u za izdavanje produženja ili nove vozačke dozvole zbog isteka važenja prethodne, možete učiniti bilo kada do isteka važeće dozvole.

U nekim slučajevima, ako je to potrebno (npr. zbog putovanja u inostranstvo ili drugih opravdanih razloga), zahtjev se može podnijeti i prije navedenog roka, ali ne prije godinu dana.

Šta je potrebno za produzenje vozacke dozvole?

Za produženje vozačke dozvole u Crnoj Gori potrebno je da prikupite sljedeća dokumenta i predate u područnoj jedinici MUP-a gdje se nalazi vaše prebivališe. 

Koja su dokumenta potrebna za produženje vozačke dozvole?

  1. Zahtjev za produženje / zamjenu vozačke dozvole – dobija se na šalteru u filijali MUP-a i obično ga popunjava službenik na šalteru. Vaše je da predate indetifikacioni dokument (lična karta) i potpišete zahtjev.
  2. Ličnu kartu i trenutnu vozačku dozvolu na uvid službeniku koji priprema vaš zahtjev
  3. Ljekarsko uvjerenje za vozačku dozvolu – uz zahtjev predajete i ljekarsko uvjerenej koje ne sme da bude starije od 6 mjeseci u trenutku predavanja zahtjeva. Uvjerenje se vadi u nekoj od medicina rada ili domu zdravlja. Obično košta od 25 do 30 EUR. Potrebno je naglasiti da se radi o uvjerenju za vozačku dozvolu i za koju kategoriju, jer postoji više kategorizacija.
  4. Dvije uplatnice na žiro račun MUP (obje predaje službeniku na šalteru):
    1. Izdavanje vozačke dozvole – uplata od 5 EUR.
    2. Taksa za izdavanje vozačke dozvole – uplata od 10 EUR

NAPOMENA: Ista dokumentacija je potrebna i za izdavanje prve vozačke dozvole (kada prvi put vadite dozvolu), plus potvrda o položenom vozačkom ispitu.

Uplatnice za produženje vozačke dozvole

Niže prikaz taksi (instrukcije za plaćanje) koje trebate da uplatite za produženje vozačke dozvole. Obje slike su iz MUP-a tako da su 100% pouzdane i tačne. 

Taksa za izdavanje vozačke dozvole:

Svrha uplate: Taksa za izdavanje vozačke dozvole

10.00 EUR za KORISNIK MUP CG 

ŽIRO RAČUN 825-50-71 

POZIV NA BROJ 302002030

Izdavanje vozačke dozvole:

Svrha uplate: Izdavanje vozačke dozvole

5.00 EUR za KORISNIK MUP CG 

ŽIRO RAČUN 825-42-95 

POZIV NA BROJ 302002375

Takse za vozačku dozvolu u Crnoj Gori
Takse za produženje vozačke dozvole u Crnoj Gori

Koliko se čeka na promjenu vozačke dozvole?

Ako je zahtjev u redu, produženju ili novu vozačku dozvolu možete podići za nekih 7 radnih dana. U mnogim slučajevima, to bude i kraće. 

Rok važenja vozačke dozvole u Crnoj Gori

Rok važenja vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilima u Crnoj Gori je 10 godina. Međutim, za osobe starije od 65 godina, dozvola se izdaje s rokom važenja od najviše pet godina.

Možda vas interesuje: